Ukrajinská kronika 2021/19 (11.-31. srpna)

Středobodem dění ve sledovaném období byly oslavy třicátého výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti dne 24. srpna. Málokteré z předchozích jubileí vyvolalo takový zájem a pozornost. Více než dříve byla v předchozích měsících patrná snaha o reflektování cesty, kterou Ukrajina od r. 1991 ušla, a o zdůraznění dílčích úspěchů, jichž se podařilo dosáhnout.

Ukrajinský sen – mrija. Opožděně k letošnímu 24. srpnu

Ukrajinci mohou vzpomínat čtyřikrát v roce dne, kdy v různých částech své země a vždy za nepříznivých okolností vyhlásili, ale pak nedokázali uhájit její nezávislost. Bylo to 22. ledna a 1. listopadu (1918), 15. března (1939) a 30. června (1941). Den nezávislosti je dnes stanoven na 24. srpna, který souvisí s počátkem rozpadu SSSR v roce 1991.