22. leden 1918 – den „D“ nezávislé Ukrajiny

Letošní rok je zaplněn mnoha výročími, která se týkají dramatického pokusu Ukrajiny dosáhnout za končící první světové války nezávislosti a státnosti. Zvláště významným dnem byl z tohoto hlediska 22. leden, který kdysi ukrajinští exulanti slavili jako den nezávislosti Ukrajiny. Ta předběhla v tomto směru o devět měsíců Československo, ale…

Před sto lety se zrodila Ukrajinská lidová republika

Během tohoto roku jsme nestačili připomínat události, které se odehrávaly právě před sto lety v ruské části Ukrajiny. Dozrávalo tam uprostřed zmatků a s nečekanou rychlostí ukrajinské politické a státní myšlení, a tedy i rozhodování o tom, jak má Ukrajina postupovat po pádu carismu a Prozatímní vlády.

Program zpřístupnění ukrajinských matrik a jiných pramenů

Ukrajinská genealogie se rozvíjí stejně jako jiné společenské vědy s určitým zpožděním, protože sovětský režim takovýmto oborům nepřál a snažil se maximálně kontrolovat jejich činnost. Také v případě genealogie však můžeme pozorovat od počátku 90. let zřetelný pokrok, který se týká i zpřístupňování důležitých rodopisných pramenů.