Program zpřístupnění ukrajinských matrik a jiných pramenů

Ukrajinská genealogie se rozvíjí stejně jako jiné společenské vědy s určitým zpožděním, protože sovětský režim takovýmto oborům nepřál a snažil se maximálně kontrolovat jejich činnost. Také v případě genealogie však můžeme pozorovat od počátku 90. let zřetelný pokrok, který se týká i zpřístupňování důležitých rodopisných pramenů.