Dvojité ukrajinské vánoce

Letos poprvé byly v ukrajinském státě právně srovnány oba tradiční termíny slavení vánoc. Na stejnou úroveň byl postaven termín slavení Kristova narození podle gregoriánského kalendáře (25. 12.) i o třináct dní později podle staršího kalendáře juliánského. Přitom někdejší sovětský kalendář vánoce vůbec nebral na vědomí.

Den Ústavy Ukrajiny: od Orlyka ke Kučmovi a dále

V roce 2011 byl vyroben kuriózní, minimalistický exemplář ukrajinské ústavy v podobě knížečky velké 21 x 32 mm, do které bylo pojato třiatřicet základních ústavních článků, tedy desetina úplného textu. Jediný exemplář této ručně psané mikroústavy byl věnován Státnímu muzeu ukrajinské knihy a knihtisku.

Od Prvního máje ke Dni vyšyvanok

V celém někdejším východním bloku (a často i za jeho hranicemi) hrály v měsíci květnu nejdůležitější roli první a devátý den. Svátku práce a Dnu osvobození se dostalo zcela mimořádného postavení a pozornosti. Dnes je už všechno jinak – také v Ukrajině.

Velikonoce Čechů a Ukrajinců byly letos ve stejném termínu

Přestože letošní Velikonoce se už přiblížily svému závěru, není možno je na našich stránkách zcela pominout. Pozdě, ale přece se k tomuto tématu vracíme z hlediska, které není pro většinu českých čtenářů příliš jasné. To, o čem se dále píše, se samozřejmě netýká jen Čechů a Ukrajinců, ale všech křesťanů západního a východního obřadu.

Popularita Mezinárodního dne žen v Ukrajině trvá

Slavení MDŽ i samotný jeho název byly v českém prostředí zprofanovány formalismem, zejména v období normalizace. Proto i dnes tento svátek vzbuzuje rozpaky a zčásti je nahrazován slavením Svátku matek. V Ukrajině je situace poněkud odlišná, ač názory veřejnosti se i tam rozdělily.