Před 50 lety (III): Prezident Novotný na Ukrajině v létě roku 1967

Dnes je už zcela zapomenuto, že v létě roku 1967, tedy půl roku před svým politickým pádem, navštívil Rusko a Ukrajinu československý prezident Antonín Novotný. Mělo se jednat o dovolenou, pobyt nejvyššího československého představitele však nebyl zbaven politického charakteru.

Ukrajinské stopy ve válečné biografii Edvarda Beneše

Odborné edice fotografií, zejména dokumentárních, jsou dodnes určitou zvláštností. Často zajímavě doplňují dokumentaci života významných osobností. Platí to i v případě Edvarda Beneše, jak ukázalo zpřístupnění části bohatého fotografického materiálu, který dokládá šest a půl neklidných a osudových roků v životě prezidenta Beneše.

Ukrajina u Masaryka a osmi jeho nástupců

Sedmý březen byl dnem narození T. G. Masaryka, který stál nejdéle v čele Československa. Téma Masaryk a Ukrajina není nové – vyšly o něm monografie i sborníky, téma ale nejspíše ještě nebylo historiky zcela detailně vysvětleno. Horší nebo často zcela nulovou bilanci měla v souvislosti s touto zemí většina jeho nástupců.