Drobničky v březnu 2017

Popularita Mezinárodního dne žen v Ukrajině trvá

Slavení MDŽ i samotný jeho název byly v českém prostředí zprofanovány formalismem, zejména v období normalizace. Proto i dnes tento svátek vzbuzuje rozpaky a zčásti je nahrazován slavením Svátku matek. V Ukrajině je situace poněkud odlišná, ač názory veřejnosti se i tam rozdělily.

Anna Muzyčuk se stala vicemistryní světa v šachu

Nejintelektuálnější typ sportu, pokud vůbec o sport jde, je v moderní době záležitostí obou pohlaví. Platí to i v ukrajinských podmínkách. Na nedávno ukončeném mistrovství světa žen se až do finále probojovala Ukrajinka Anna Muzyčuk, v rozhodujícím souboji však těsně podlehla Číňance Tan Zhongyi (Taň Čžuni).

Písemná pozůstalost O. Olžyče věnována z Kanady na Ukrajinu

Oleh Olžyč, občanským jménem Kandyba (1907–1944), syn básníka Oleksandra Olese, byl a zůstává znám coby archeolog, publicista a odbojový pracovník, především však jako básník. Podstatnou část života strávil v Praze a Československu, detaily jeho biografie jsou však známy i nadále nedostatečně. Tato situace se nyní může změnit.

Ukrajinské vojenské námořní lyceum v Odese

Často se soudí, že ruská okupace Krymu a Sevastopolu, uskutečněná v únoru až březnu 2014, vedla k plnému zániku ukrajinského vojenského loďstva a jeho základen. Skutečnost je jiná, muselo však dojít k nesnadné změně dislokace všech ukrajinských jednotek a institucí, které už nemohly na Krymu pokračovat v činnosti.