Před 50 lety (XXXV): Podzim ´68 mezi Prahou a Kyjevem

Zdánlivě bylo už v našem cyklu řečeno o různých vazbách Ukrajiny na fenomén Pražského jara 1968 a na jeho ozbrojené potlačení téměř vše podstatné. Zbývá už jen několik pokračování. Boj o svobody, získané v první polovině roku 1968, totiž pokračoval přinejmenším do dubna 1969, kdy se moci nad KSČ chopil Gustáv Husák.

Před 50 lety (XXVII): Zvláštní prázdniny hocha z Buben

Dětské vidění historických událostí nese s sebou vždy určitý půvab a v našem cyklu už jsme se na rok 1968 jednou takhle podívali. V návaznosti na to zkusím popsat prázdniny ještě ne čtrnáctiletého kluka, který se chystal nastoupit do osmé třídy tehdejší devítileté školy. Snad se mohu aspoň trochu spolehnout na jeho děravou paměť.

Před 50 lety (XIX): Další ohlasy „Pražského jara“ v Kyjevě

Psali jsme v minulých částech cyklu několikrát o dílčích projevech ukrajinské přítomnosti v Praze a Česku v jarních měsících roku 1968. Teď je na čase podívat se na vztahovou problematiku z druhé strany. Zatím jsme popsali jen v malém rozsahu, jak se události Pražského jara projevily na ukrajinském území, především v Kyjevě.

Tři zničená revoluční graffiti v Kyjevě a jejich budoucnost

Vysoce internacionalizovaná problematika graffiti a jeho tvůrců je zastoupena rostoucím množstvím výtvorů i v ukrajinských městech. V době stále ještě ne tak vzdáleného Euromajdanu i pokračující války s Ruskem nabývá tento fenomén zajímavých kontur. Potvrdily to i události, ke kterým došlo v Kyjevě počátkem září.

Příjezd T. G. Masaryka do Kyjeva právě před sto lety

V červenci roku 1917 žili Češi v revolučním Rusku i v té části Ukrajiny, která k němu zůstávala přivtělena, pod dojmem nečekaného úspěchu československých vojenských jednotek v bitvě u Zborova i propadu nadějí, které s ním byly spojovány. Legionáři museli kvůli rozkladu jednotek ruské armády znovu ustoupit zpět.

V Kyjevě bude muzeum komunistické monumentální propagandy

Ukrajina má dnes údajně kolem pěti tisíc muzeí různého typu, takže od r. 1991 stoupl jejich počet víc než dvojnásobně, a to ještě řada muzeí spjatých s komunistickým režimem zanikla, aniž by byla oplakávána. Snadno se nabízí otázka, zda také uvedený ukazatel je svědkem rozkladu či úpadku, o kterém se v souvislosti s Ukrajinou mluví. Nezdá se…

Únorové dny Krymu v Kyjevě a Ukrajině

Ukrajina vzpomínala letos koncem února znovu a mnoha různými způsoby na Krym. Příležitostí bylo několik: za termín počátku dočasné okupace Krymu Ruskem je považován 20. únor. Dále se mluví o 23. únoru jako o Dni Krymu. Kromě toho byl před rokem vyhlášen Den odporu proti okupaci Krymu. Ten připadá na 26. únor – den, kdy v r. 2014 krymští Tataři ještě mohli manifestovat svou podporu Ukrajině.

Ukrajinský reprezentant do soutěže Eurovize vybrán

Na soutěžním koncertu v Kyjevě uskutečněném 25. 2. vybírala porota spolu s diváky hudební kolektiv, který bude Ukrajinu reprezentovat na soutěži Eurovize, kterou letos přivítá Kyjev. Výsledek finálového koncertu byl velmi těsný a nakonec rozhodl větší počet diváckých hlasů.

Eurovision Song Contest v Kyjevě

Hudební soutěž Eurovize je jednou z nejstarších televizních show na světě. Její první ročník se uskutečnil 24. května 1956 ve švýcarském Luganu. Od té doby získala soutěž, vnímaná už dávno jako tradiční, značnou prestiž a stala se nejsledovanějším evropským televizním formátem. Málokdo si přitom vzpomene, že v letech 1977–1980 konaly státy sovětského bloku jakousi vzdorosoutěž v rámci tzv. Intervize.