Lvovská „Oselja“ a její práce s bezdomovci

O existenci bezdomovců ví u nás nepochybně úplně každý, detaily týkající se tohoto sociálního jevu zná naopak málokdo. To platí i v případě organizací a iniciativ, které se pokoušejí řešit problémy, spojené s příslušným fenoménem. Ten je dnes přítomen snad v kterékoli světové zemi.

Variantní ukrajinské dějiny z perspektivy „předměstí Donecka“

Každá kniha, která vyšla krátce před odtržením části Donbasu a rusko-ukrajinským konfliktem, by dnes měla být čtena se znalostí dalšího vývoje regionu, který si spisovatelé ani nikdo další nedokázali představit. Platí to i o novele ukrajinsky píšícího prozaika z Donbasu o neobvyklém dobrodružství skupinky místních bezdomovců.