Filmová vzpomínka na Majdan k jeho čtvrtému výročí

Nevím, kolik obyvatel České republiky sledovalo před čtyřmi roky dramatický a tragický, byť nakonec úspěšný závěr kyjevského Majdanu. Jeho události jsou dnes už součástí ukrajinské historické tradice, byť velmi živou, bolestnou a v mnohém kontroverzní. Tato adjektiva budou platit v souvislosti s Majdanem ještě velmi dlouho.

Petro Porošenko mezi třetím a čtvrtým rokem svého úřadu

V Ukrajině bylo 7. června připomenuto, spíše skromně, třetí výročí nástupu Petra Porošenka do prezidentské funkce. V době zvolení byl nejmladším ukrajinským prezidentem: nebylo mu ještě ani padesát let. Do úřadu přišel jako první člověk z jihozápadní Ukrajiny, tedy vlastně z kýženého putinovského „Novoruska“.

In memoriam kardinála Ljubomyra Huzara

V poslední květnový den zemřel v obci Kňažyči u Kyjeva kdysi nejvyšší představitel ukrajinských katolíků východního obřadu, arcibiskup a kardinál Ljubomyr Huzar. Dožil se 84 let, na území Ukrajiny však nestrávil ani polovinu z nich. Mohl zde žít jen v dětství a raném mládí a pak znovu po svých šedesátinách.

Čelný ukrajinský církevní představitel o své zemi v „roce jedna“

S homiletickou čili kazatelskou literaturou se v češtině nesetkáváme v současné době příliš často, ať jde o produkci domácí nebo přeloženou. Publikování knižního překladu publikace takovéhoto typu z ukrajinštiny je zcela překvapující. Idea vydání české verze knížky vznikla díky návštěvě jejího autora v Praze na počátku roku 2016.

Problematický sborník od „předních odborníků z různých oblastí“

Koncem dubna 2016, snad náhodou v předvečer 30. výročí výbuchu v černobylské elektrárně, se v Praze konala specifická konference. Hlavním cílem jejích organizátorů a účastníků bylo odsouzení a zavržení událostí, které v letech 2013 a 2014 zahájily a poté doprovázely výrazný obrat ve vývoji a směřování Ukrajiny.

Ukrajinské básně z Čech od autora postřeleného na Majdanu

Nejspíš se to stalo v r. 2014 poprvé. V Praze, u českého nakladatele, vyšla poměrně rozsáhlá ukrajinská básnická sbírka, napsaná v Čechách, opatřená barevnými ilustracemi zdejší Ukrajinky, Ziny Havryljukové. Před třemi roky se mohlo zdát, že i takovouto knížkou začíná cosi nového ve vzájemných vztazích.

Obrazová chronologie tří měsíců Majdanu

Knih o Majdanu už bylo v Ukrajině vydáno neuvěřitelné a jen těžko vyčíslitelné množství. Jednou z nich je velké obdélníkové album, vydané na křídovém papíře a snažící se o chronologický výklad událostí. Kniha za tím účelem propojila obrazový i textový materiál postupně vzniklý na vlnách dramatických událostí.

Dvě výstavy v centru Prahy, tak nebo jinak ukrajinské

Výstava fotografií z dnešního života, resp. umrtvování, krymských Tatarů není jediná, kterou lze v současnosti vidět v pražském Starém Městě. Ukrajina udává různým způsobem tón další prezentaci dokumentárních snímků české fotografie a zároveň asi první pražské výstavě malířky z Ukrajiny.

Vzpomínání na Nebeskou setninu zrozenou v únoru 2014

Ve čtvrtek 20. února 2014 vyvrcholil v Kyjevě dramaticky boj o další směřování ukrajinského státu. Toho dne ve srážkách v okolí Majdanu a při ostřelování snajpery zahynulo přes půl stovky osob. Účastníci Majdanu se s nimi loučili následujícího dne a tehdy zazněl poprvé pojem Nebeská setnina.

Tři roky od vítězství Majdanu: vzpomínka na šest únorových dní

Historie je to teprve tři roky stará, ale vše se zdá být ve vzpomínkách velice živé. A zdá se být nejisté, zda má smysl osobní vzpomínku založenou na tehdejších záznamech psát. Nebyl jsem přímým účastníkem, vše jsem sledoval jen z dálky jako milióny jiných lidí – pravda, určitě jsem patřil mezi svědky dění vybavené větším „srdečním nasazením“.