V Praze o básníkovi a velvyslanci Ukrajiny Romanu Lubkivském

Ve čtvrtek 24. listopadu se nevelká zasedací síň pražské Národní knihovny téměř zcela zaplnila návštěvníky. Z větší části se jednalo o Ukrajince, přítomen byl však i ředitel Slovanské knihovny a několik ukrajinistů české národnosti. Nechyběl Zynovij Hošovskyj, vykonávající dočasně funkci velvyslance Ukrajiny v ČR, který shromážděné pozdravil, přišli ale také ti bývalí pracovníci velvyslanectví, kteří dnes žijí v České republice.