Postupné opouštění Ukrajiny klíčovými evropskými velmocemi

V projevu z 22. května zmínil prezident Zelenskyj, že ruská vojska od 24. února zničila již 1873 ukrajinských škol, školek, případně celých vzdělávacích center. Karel Kryl by se nejspíše optal: „A co na to neznámý vojín“? Odpověď si pamatujeme. A tak se raději optejme: co na to (a samozřejmě na celé to plošné ničení ukrajinských měst, na hromadné masakrování civilistů a soustavnou likvidaci celé ukrajinské infrastruktury) říkají klíčové evropské mocnosti?

Válka na východě Ukrajiny může vyústit v něco daleko horšího

Rozhovor s Kristýnou Zelienkovou, poslankyní PSP ČR a členkou Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Jeho politický výbor vloni schválil návrh rezoluce a Zprávu o politických důsledcích konfliktu na Ukrajině, kterou připravila.

Významné rozhodnutí Europarlamentu: „bezviz“ Ukrajině!

Ukrajinci doufali od počátku r. 2014 v chápavou evropskou reakci na svůj Euromajdan. Cílem jejich snah se stalo mj. odstranění vízové povinnosti při cestách do zemí Evropské unie. V diskusích o této tematice se dokonce začalo používat nové slovo mužského rodu: „bezviz“, tedy cestování bez víz. Ukrajinci se ho dočkali 6. dubna tohoto roku.

Nizozemské námitky proti výraznějšímu sbližování Ukrajiny s EU

Nizozemské námitky proti výraznějšímu sbližování Ukrajiny s EU shrnuje Luboš Palata v Mladé frontě dnes č. 293 z 16. 12. „Říkáme Ukrajincům, že když přijmou trochu pokoření a smíří se s ním, mohou dostat všechno, co nyní chtějí. Dohodu o přidružení i bezvízový styk s EU,“ hodnotí situaci státní tajemník pro evropské záležitosti T. Prouza. Palata uvádí dále hlasy z Ukrajiny, považující kompromis s nizozemským stanoviskem za možný.

Korupce na Ukrajině v hledáčku Evropského účetního dvora

Značka (mc) upozorňuje v Právu č. 287 z 9. 12. na nespokojenost Evropského účetního dvora s tím, nakolik využití prostředků poskytnutých v posledních devíti letech Ukrajině  pomohlo v úspěšném boji s korupcí. Komentář zmíněné instituce je k tomu silně kritický a v souvislosti s tím Evropský účetní dvůr navrhuje zvýšení tlaku na Kyjev a popř. i zastavení dalších plateb.