Ukrajinští migranti ve fotoportrétech i ve vlastním vyprávění

Pořádání menších výstavek na schodišti pražské filozofické fakulty se už stalo tradicí. Tématem, kterému je zde vyhrazen prostor od konce listopadu do konce roku, se staly osudy současných ukrajinských migrantů v Česku. Málokdo si uvědomí, že tento fenomén má kořeny staré už čtvrt století. Přitom se jeho naléhavost nezmenšuje.

V Praze třikrát o podobě a důsledcích ruské agrese proti Ukrajině

Během listopadu byly v Praze různým způsobem připomenuty události, které od prvních měsíců roku 2014 ovlivňují a komplikují vývoj nejen Ukrajiny, ale i jejího velkopanského souseda. Všechny tyto akce se časově střetly v době, kdy minuly čtyři roky od spontánního zrození kyjevského Euromajdanu.

Ukrajinské stopy ve válečné biografii Edvarda Beneše

Odborné edice fotografií, zejména dokumentárních, jsou dodnes určitou zvláštností. Často zajímavě doplňují dokumentaci života významných osobností. Platí to i v případě Edvarda Beneše, jak ukázalo zpřístupnění části bohatého fotografického materiálu, který dokládá šest a půl neklidných a osudových roků v životě prezidenta Beneše.

Obrazová chronologie tří měsíců Majdanu

Knih o Majdanu už bylo v Ukrajině vydáno neuvěřitelné a jen těžko vyčíslitelné množství. Jednou z nich je velké obdélníkové album, vydané na křídovém papíře a snažící se o chronologický výklad událostí. Kniha za tím účelem propojila obrazový i textový materiál postupně vzniklý na vlnách dramatických událostí.

Reprezentační monografie Karla Cudlína a místo Ukrajiny v ní

Nakladatelství Torst připravilo u příležitosti 40. výročí fotografických aktivit K. Cudlína jeho rozsáhlou reprezentativní monografii. Lze se tak důkladně seznámit s dílem jednoho z významných zdejších tvůrců fotografie stojící na pomezí žánru dokumentárního a uměleckého.

Dvě výstavy v centru Prahy, tak nebo jinak ukrajinské

Výstava fotografií z dnešního života, resp. umrtvování, krymských Tatarů není jediná, kterou lze v současnosti vidět v pražském Starém Městě. Ukrajina udává různým způsobem tón další prezentaci dokumentárních snímků české fotografie a zároveň asi první pražské výstavě malířky z Ukrajiny.

Útlak krymských Tatarů v dokumentárních fotografiích

Je zbytečné zdůrazňovat, že fotografie jako médium může k událostem kolem nás, a tedy i v Ukrajině, mnoho říci. Na jednu ze současných dvou fotografických výstav, probíhajících v pražském Starém Městě, je třeba upozornit, protože by mohla zapadnout.

Jedna z tváří Lvova ve fotografiích

Knih o Lvově zatím v češtině není přehršel, ba nemáme téměř žádnou – jako by to neplatilo v případě kteréhokoli dalšího a srovnatelného ukrajinského města. První vlaštovkou se stává svérázné album básníka a fotografa Igora Malijevského vydané zřejmě za spoluúčasti Českých center, hlavně kyjevského.