Moskoviáda aneb Nezbadatelná řečiště řeči i mysli

Syžet přeloženého díla by se dal shrnout (vzhledem k množství zúčastněných masek, převleků a frenetického křepčení) jako horečnaté vyprávění o pokusech uniknout z karnevalu, na němž jsme se jaksi znenadání ocitli a pojednou zjišťujeme, že se nám pranic nelíbí účastnit se ho.

Vzpomínky uprchlého ukrajinského premiéra

Nezávislá Ukrajina se do dnešního dne mohla „pochlubit“ dvěma předsedy vlády, kteří za různých okolností opustili svou zemi a zcela zmizeli z jejího veřejného života. Prvním z nich byl Pavlo Lazarenko, druhým Nikolaj Azarov. První z nich byl odsouzen a uvězněn v USA, druhého přivítalo jako exulanta putinovské Rusko.

Silné jméno Nadija (Naděje): autobiografie N. Savčenkové

Osud ukrajinské letkyně N. Savčenkové neušel pozornosti ani v českém prostředí. Vzbuzoval velmi nejednoznačné reakce, většina hodnocení však vycházela ze značně omezeného počtu zpráv či informací. Sotva si někdo přečetl úplný text autobiografie, kterou Savčenková napsala ve vazbě.