7. listopad se netýkal jen Rusů, ale všech národů ruské říše

Lampionový průvod býval zajímavým, docela kýženým zpestřením třetího měsíce školního roku. V husté tmě jsme od budovy naší školy udělali, myslím, že bez velkých projevů, kolečko ke Sportovní hale a zase zpátky – na počest tzv. VŘSR. Tehdy uplynulo necelé půlstoletí od událostí, ze kterých nám nejvíc vtloukli do paměti výstřel z Aurory.

V Ukrajině zřízena státní cena za nejlepší historickou práci

Dnešní Ukrajina potřebuje kvalitní práci historiků, zejména co se týče zkoumání vlastních národních dějin. Proto chce v budoucnu oceňovat výsledky jejich snažení. Prostředkem se má stát každoročně udělovaná státní cena za nejlepší vědeckou a populárně-vědeckou práci z oboru dějin Ukrajiny.

Ukrajinské dějiny posledního století ve hře dat

Když si historik trochu hraje s odborným materiálem, který má k dispozici, a zapojí do toho své skrovné znalosti matematiky, může být výsledek zajímavý i problematický zároveň. Právě to je však obsahem následujících řádků psaných na sklonku roku 2016. Za úvahu snad podobný pokus stojí.