Zkušenosti z cest po Ukrajině: Můj první návrat

Domů jsem se vracel starším linkovým autobusem, který řídil známý mého ukrajinského kamaráda. Jaká to byla společnost, netuším. Mám dokonce podezření, že to žádná společnost nebyla, že se prostě pár chlapů složilo na autobus, aby nějak uživili své rodiny. 

Ukrajinské dějiny posledního století ve hře dat

Když si historik trochu hraje s odborným materiálem, který má k dispozici, a zapojí do toho své skrovné znalosti matematiky, může být výsledek zajímavý i problematický zároveň. Právě to je však obsahem následujících řádků psaných na sklonku roku 2016. Za úvahu snad podobný pokus stojí.

„Východní schengenská hranice“ v pohledu etnologa

Z názvu této práce opravdu nevyplývá, že by se mohla týkat také Ukrajiny, přesto je tomu tak. Autor ovšem věnoval hlavní díl své pozornosti „pašovacímu provozu“ na polsko-běloruské hranici, který měl možnost podrobně sledovat, a to i jako průvodce běloruských „děvušek“, v době zhruba před deseti lety.