Před 50 lety (XXXIV). Cesta českých Ukrajinců k 28. říjnu 1968

Osmadvacátý den října byl za komunismu proměněn z nejvýraznějšího státního svátku první republiky v bezzubý Den znárodnění. Rok 1968 přinesl změnu – shodou okolností za situace, kdy od založení republiky uplynulo půlstoletí. Náhle bylo nutno, stejně jako za protektorátu, pokusit se o uhájení jejích tradic a suverenity.

Ukrajina a Ivan Borkovský v esejích archeologa Zdeňka Smetánky

V knižní edici měsíčníku Dějiny a současnost vyšel soubor krátký textů uznávaného archeologa středověku Zdeňka Smetánky, který letos oslavil pětaosmdesátiny. Ač to název nenaznačuje, je i v tomto případě Ukrajina v textu přítomna.