Ukrajinské stopy ve válečné biografii Edvarda Beneše

Odborné edice fotografií, zejména dokumentárních, jsou dodnes určitou zvláštností. Často zajímavě doplňují dokumentaci života významných osobností. Platí to i v případě Edvarda Beneše, jak ukázalo zpřístupnění části bohatého fotografického materiálu, který dokládá šest a půl neklidných a osudových roků v životě prezidenta Beneše.

Československo-sovětská smlouva z roku 1943 po 70 letech

Osm českých historiků se spolu s jednou odbornicí slovenskou pokusilo o nový, pokud možno všestranný rozbor okolností kolem uzavření osudové smlouvy. Její vznik a znění výrazně poznamenaly v dalších letech a desetiletích osudy československého státu.

Hutný slovník československých diplomatů

Slovník československých diplomatů vzbuzuje respekt už svým výrazným rozsahem. Obsahuje přes tisíc životopisů dnes převážně zapomenutých osob, které v různém rozsahu spoluvytvářely československou zahraniční politiku, a to v jistém rozsahu i na území Ukrajiny.