Rostyslav Strojvus z Kolomyje, první český řecko-katolický armádní kaplan

Prvním českým armádním kaplanem řecko-katolického obřadu se stal dvaačtyřicetiletý Rostyslav Strojvus z Kolomyje. Absolvent cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci (Katolický týdeník č. 50 z 6. Prosince, příloha Diecézní zpravodajstrví). Strojvus je znám už z předešlých let organizováním, resp. koordinováním charitativní pomoci pro Ukrajinu.

Ukrajinci žijící v České republice nechtějí do ukrajinské armády

Materiál Jindřicha Gintera z titulní strany Práva z 19. září potvrzuje už dříve reflektovanou skutečnost, že Ukrajinci žijící a podnikající v České republice nemají mnoho chuti nastoupit do ukrajinské armády a nepřebírají tedy raději doporučené zásilky. Nezdá se, že by to svědčilo o nedostatku patriotismu příslušných lidí – jedná se spíše o reakci na specifickou životní situaci, do které se tito Ukrajinci, často ženatí s Češkami, dostali. Zdá se být ostatně pravděpodobné, že evidence těchto osob v ukrajinském státě má řadu mezer.