Nizozemské námitky proti výraznějšímu sbližování Ukrajiny s EU

Nizozemské námitky proti výraznějšímu sbližování Ukrajiny s EU shrnuje Luboš Palata v Mladé frontě dnes č. 293 z 16. 12. „Říkáme Ukrajincům, že když přijmou trochu pokoření a smíří se s ním, mohou dostat všechno, co nyní chtějí. Dohodu o přidružení i bezvízový styk s EU,“ hodnotí situaci státní tajemník pro evropské záležitosti T. Prouza. Palata uvádí dále hlasy z Ukrajiny, považující kompromis s nizozemským stanoviskem za možný.

Rozporné reakce na polský historický film Volyň

Rozporné reakce na polský historický film Volyň, zobrazující na pozadí událostí r. 1943  černobílý obraz agresivních Ukrajinců a jimi pronásledovaných Poláků, registruje Luboš Palata v Mladé frontě dnes z 20. 10. O stejné tematice psalo Právo 3. 11. Autoři zaznamenávají hlasy z polské i ukrajinské strany, poukazující na historické nepřesnosti a přílišnou jednostrannost díla.

Články z pobytu Luboše Palaty v Ukrajině

Luboš Palata vytěžil ze svého říjnového pobytu v Ukrajině články otištěné v Mladé frontě dnes. V čísle ze 14. října informoval o názorech gubernátora Donecké oblasti Pavla Žebrivského na situaci v regionu, rozsáhlejší materiál z 15. 10. popisuje situaci ve městech Slovjansk (označeno je zde ruským názvem Slavjansk) a Kramatorsk. Zachyceny jsou v mnohém protikladné názory místních obyvatel, v závěru je ale citován názor jedné z místních obyvatelek: „dobře tu není, ale v Doněcku je mnohem hůř“.