Čítárna (4)

Dnešní témata: Kniha fotografií Jana Dobrovského z natáčení filmu Nabarvené ptáče – Archeolog Jan Klápště o svém předchůdci Ivanovi Borkovském – Překlad knihy Serhije Plochije o Čornobylu mezi českými bestsellery roku 2019 – Literární noviny o českých vazbách a nenaplněných ambicích Jurije Andruchovyče.

Jurij Andruchovyč o vztazích Evropy a Ukrajiny

Jurij Andruchovyč patří už nejméně deset let mezi ukrajinské autory známé v Česku dočkal se už čtyř knížek přeložených do češtiny. Zároveň náleží mezi ukrajinské spisovatele, kteří jsou jak počtem pobytů, tak znalostí poměrů nejvýrazněji propojeni s Evropou. Jeho názory a výroky by nás proto mohly a měly zajímat.

Moskoviáda aneb Nezbadatelná řečiště řeči i mysli

Syžet přeloženého díla by se dal shrnout (vzhledem k množství zúčastněných masek, převleků a frenetického křepčení) jako horečnaté vyprávění o pokusech uniknout z karnevalu, na němž jsme se jaksi znenadání ocitli a pojednou zjišťujeme, že se nám pranic nelíbí účastnit se ho.

Cyklus krátkých filmů o ukrajinských spisovatelích

Česká televize umožnila zájemcům o ukrajinskou tematiku nahlédnout trochu blíže do současné ukrajinské literatury. Postarala se o to v pozdních nočních hodinách letošního léta stanice Art, která týden co týden odvysílala dva desetiminutové filmy z cyklu Ukrajinská čítanka aneb Ukrajina, davaj, Ukrajina.

Překlady z díla Jurije Andruchovyče

V Tvaru č. 16 z 6. října najdeme zprávu Věry Vampolové o zářijovém literárním (po)čtení „u Emy“, kam byla pozvána i básnířka, překladatelka a kritička – kyjevská rodačka Marie Iljašenková. Součástí programu bylo i čtení jejích překladů z díla Jurije Andruchovyče, texty byly čteny i v řeči originálu. Překladatelka, označená na večeru za zprostředkovatelku ukrajinské kultury české veřejnosti, chce prý nyní překládat už ne z ruštiny, ale z ukrajinštiny.