Jak Češi poznávali a osvojovali si Volyň (6)

Rok 1876 se do českých dějin zapsal také smrtí Otce národa – historika i politického vůdce Františka Palackého. Shodou okolností vyšla v tu dobu v Praze brožurka, která nabízela praktickou pomoc českým vystěhovalcům. Konkrétně se jednalo o ty, kteří směřovali do jihozápadní části Ruské říše – do tří jejích gubernií, které se dnes nacházejí v západní části Ukrajiny.

Jak Češi poznávali a osvojovali si Volyň (5)

Zatím jsme v tomto cyklu nepřekročili časovou hranici danou přelomem 60. a počátkem 70. let 19. století. Už brzy poté se v českém prostředí začaly objevovat první úvahy hodnotící v různém rozsahu vystěhovalectví na Volyň. Stranou nezůstala ani první mnohosvazková česká encyklopedie, pojmenovaná prostě Slovník naučný. Běžně je k tomuto názvu přidáván podle jména redaktora přídomek Riegrův.