Ukrajinistické glosy k jubileu Učitele národů

Letošní 350. výročí smrti Jana Amose Komenského připadá na dobu, která nepřeje oficiálním oslavám. Ti, kteří se o dílo tohoto významného českého představitele zajímají nebo se jím přímo zabývají, dokážou samozřejmě využít zvýšeného zájmu buď publikačně, nebo pokusem o nové zpracování některého z děl tohoto českobratrského spisovatele, pedagoga a politika.