Před 50 lety (XXV): 21. srpen 1968 a dva jeho „ukrajinští“ viníci

Materiálu z předokupačních týdnů roku 1968 je k dispozici velmi mnoho – všechen ani nebude možné využít. Dnes se dostáváme ke dni, který dělí náš cyklus z časového hlediska napůl… Právě 21. srpen se stal, nejen pro mou generaci, skutečně osudovým datem.

Před 50 lety (XVIII): Krátký čas nadějí českých Ukrajinců

Také v roce 1968 žily na českém území, ovšem v menším počtu než dnes, příslušníci ukrajinské národní skupiny. Byli příslušníci různých generací. A pocházeli jak z Ukrajiny, tak ze severovýchodní části Slovenska, často už ale byli rodáky z Čech či Moravy. Mnoho z nich nadále spojoval zájem o to, co se děje v Ukrajině.