Přehled předvolební situace v Ukrajině

Užitečný dvoustránkový přehled předvolební situace v Ukrajině nabízí v už zmíněném třetím čísle Zpravodaje Domu národnostních menšin v Praze Michal Lebduška, který v závěru mj. konstatuje: „Celkové očištění ukrajinské politické ale nelze očekávat. Velké množství lidí, kteří byli doposud součástí  politického establishmentu na obou stranách, se zcela jistě nějakým způsobem vrátí i do nového parlamentu. I proto je důležitá mentální změna v ukrajinské společnosti, ke které došlo po Euromajdanu. Noví i staronoví politici budou totiž pod daleko větším dohledem společnosti a přinejmenším navenek si nebudou moci dovolit takové excesy jako dříve, což je konec konců do značné míry pozitivní výsledek /…/.“

Rubriky