Leták Ukrajinské povstalecké armády Čechům z roku 1943

Musí se to opakovat stále znovu. Dodnes jsou šířeny naprosto zavádějící a zkreslené zprávy o vztahu tzv. banderovců, lépe řečeno Ukrajinské povstalecké armády, k Čechům, kteří žili za druhé světové války na území Ukrajiny. Ať je tvůrcem či papouškovatelem těchto zpráv kdokoli, snaží se jimi poškodit současné i budoucí česko-ukrajinské vztahy.

Dne 3. února jsme na našich FB stránkách převzali překlad článku ukrajinského historika Jaroslava Antoňuka, ve kterém jsou vyčísleny doklady o příbuzenských a spojeneckých vztazích mezi volyňskými Čechy a ukrajinským ozbrojeným hnutím odporu, které reprezentovala UPA. Mezi obrazovými přílohami tohoto zajímavého a cenného materiálu je i fotokopie letáku jedné ze skupiny, začleněných do UPA. Osloveni zde tehdy byli Češi. Samozřejmě jde o Čechy volyňské, protože také v blízkosti jejich sídel tehdy oddíly UPA byly dislokovány a postupně rozvíjely činnost.

Leták UPAVojenský okruh Turiv, který se k letáku hlásil, byl součástí severní skupiny Ukrajinské povstalecké armády a čítal v této době zhruba sedm vojenských oddílů s téměř dvěma tisíci vojáků. Leták vznikl v září roku 1943. V době jeho vydání zbývalo zhruba čtvrt až půl roku do definitivního ústupu Wehrmachtu z Volyně a do příchodu sovětské armády do této části Ukrajiny. Podstatná je připomínka osudu Českého Malína, který byl vypálen a vyvražděn 13. července 1943 a zahynula zde i řada Ukrajinců a lidí pocházejících ze společných česko-ukrajinských sňatků. Pozornost mimochodem zaslouží zmínka o spoluúčasti Poláků na tomto zločinu. Tu je však třeba v takto jednoznačné formulaci vnímat se značnou opatrností…

Podstatnější je způsob argumentace, použitý vůči Čechům včetně poukazů na události z doby před čtvrtstoletím, kdy se zrodila, byť s naprosto odlišným výsledkem, státnost obou národů. Důležitá je také míra protiněmecké argumentace letáku, v závěru jsou však německý a bolševický imperialismus postaveny po zásluze vedle sebe jako rovnocenné subjekty.

 

Svoboda národům a člověku!

Češi!

Před pěti lety zničili hitlerovští bandité podlým způsobem Váš mladý stát – dílo slavného Masaryka – a Váš pracovitý národ přeměnili v otroky. Zbraně, které Vám tehdy ukradli, pomohly Hitlerovi vítězně pochodovat Evropou. Velké hodnoty Vaší kultury se dostaly do rukou německého gestapa.

Veškeré Vaše pokusy vysvobodit se z hitlerovského jařma okupanti krvavě potlačili. Vaši inteligenci pozavírali do vězení a táborů a velkou část z ní postříleli – mimo jiné dokonce jednoho biskupa a mnoho kněží.

Němečtí okupanti Vás nenávidí a chtějí Vás za jakoukoli cenu vyhubit do kořene.

Nedávno Němci spolu s Poláky umučili a postříleli ve vsi Malín v oblasti Dubna všechny Čechy. Bestiálně zavražděné oběti shořely v troskách vypálené vesnice.

Češi! Náš společný osud je shodný. Okupanti vyřkli jak vůči Vám, tak vůči nám rozsudek smrti. Máme snad čekat a nechat se bez odporu pohřbít? Máme snad mlčky a se složenýma rukama čekat, než hitlerovské bandy přijdou do našich obcí a postřílejí nás v našich domech?

Ne, nikdy! Spojme své síly ve jménu společné obrany a bijme německou holotu všude, kde se v Ukrajině ukáže.

Češi! Ukrajinsko-české přátelství má svou historii. Už v roce 1918 Vám Ukrajinská lidová republika státním zákonem garantovala stejná práva jako Ukrajincům. A na druhé straně Vaše vláda poskytla pohostinnou ochranu naší politické emigraci po pádu našeho státu v roce 1920.

Ukrajinci si pamatují staré přátele a nezaváhají nabídnout jim v potřebný okamžik bratrskou pomoc v boji proti společnému nepříteli.

Proto neztrácejte čas a zapojte se spolu s námi do boje. Hledejte spojení s ukrajinským revolučním hnutím. Tvořte samostatné ozbrojené oddíly sebeobrany při Ukrajinské povstalecké armádě v zájmu společného boje proti okupantům. Nás osud je v našich rukou, a proto vpřed k vítězství!

Český Malín
Pomník v Českém Malíně na Volyni (Ukrajina)

Ať žije přátelství ukrajinského a českého národa!

Pryč s německým a bolševickým imperialismem, které přinášejí národům smrt a vyhlazení!

Ať žije samostatný a jednotný český stát!

Ať žije samostatný a jednotný ukrajinský stát!

 

Září 1943

Ukrajinská povstalecká armáda, skupina Turiv

(boz)

Rubriky