Dva roky už jsou výročí

My a Ukrajina

Dnes uplynuly právě dva roky od okamžiku, kdy jsme s Bohdanem spustili webové stránky My a Ukrajina. Vedeni myšlenkou přispět svou troškou do mlýna v procesu vzájemného pochopení a sblížení Čechů a Ukrajinců, jehož realizace nám tu v České kotlině poněkud chyběla, připravili jsme jednoduchý web a začali publikovat. Koncem ledna 2017 jsme vytvořili i doprovodnou facebookovou skupinu a po roce jsme celý web modernizovali do dnešní podoby.

My a Ukrajina řečí čísel

Když bilancovat, tak, jak je v dnešním informačním a pragmatickém světě zvykem, čísly. Nuže:

  • za dva roky jsme na stránkách My a Ukrajina publikovali 512 článků a textů, tento je 513., vychází to skoro na jeden článek denně,
  • stránky mají 16 stálých autorů, kteří přispívají celkem do 10 rubrik,
  • průměrně navštíví webové stránky denně 96 čtenářů a
  • setrvají zde opět v průměru 4 a půl minuty,
  • facebooková skupina má ke dnešnímu dni 1 221 členů a
  • denně na Facebooku přibude několik desítek nových příspěvků.

Dnes, aspoň si to myslíme, je webzin My a Ukrajina plnohodnotnou součástí českého mediálního prostoru. Děkujeme všem. Především našim čtenářům, autorům, kteří přispívají na web či ve skupině, sympatizantům, ale také všem, kteří nám nezištně pomáhají a bez nichž bychom stránky ani skupinu nedokázali provozovat. Především jsou to naše rodiny. Díky. A my na oplátku slibujeme, že budeme stránky My a Ukrajina dál rozvíjet a zlepšovat.

(boz, jer)

Rubriky