Ukrajinská kronika 2018: 24. týden (11.–17. června)

Putinomundial – Ukrajinská ombudsmanka v Rusku – Protikorupční soud – Zákon o diplomatické službě – Ukrajina v EKOCOP – Mezinárodní mise do okupovaného Donbasu? – Nová státně-politická koncepce? – Pochod rovnosti –  Ukrajina versus Rusko – Pomoc Ukrajině – Posilování hryvny vůči dolaru – Anexe Krymu a ukrajinské rybářství – Zemní plyn – Spolupráce Ukrajiny a Česka

* PUTINOMUNDIAL – V Rusku začalo 15. 6. za asistence prezidenta Putina další mistrovství světa v kopané – zahájení se však zúčastnil minimální počet nejvyšších zahraničních představitelů. Ruský vládce zatím neučinil potřebné gesto a žádné ukrajinské politické vězně nenechal propustit ani vyměnit. Spíše symbolickou hodnotu má za této situace skutečnost, že evropský parlament schválil 14. 6. rezoluci, dožadující se okamžitého a bezpodmínečného osvobození Oleha Sencova a všech jiných občanů Ukrajiny, zadržených v Rusku a v Krymu. Podobně se vyjádřilo 13. 6. dvoudenní parlamentní shromáždění Ukrajiny a Polska. O této tematice jednali na počátku týdne také ministři zahraničí zemí tzv. normandského formátu, tj. představitelé Ukrajiny, Německa, Francie a Ruska.

* UKRAJINSKÁ OMBUDSMANKA V RUSKU – Naděje, že ukrajinská parlamentní zplnomocněnkyně ve věci lidských práv bude moci za své návštěvy Ruska navštívit ukrajinské politické vězně, se nenaplnila. Správa věznice v městě Labytnangi (ťumenská oblast) znemožnila její setkání s O. Sencovem, později se situace opakovala ve věznici ve Vladimiru, kde je držen vězeň M. Karpjuk.

* PROTIKORUPČNÍ SOUD – Prezident Porošenko podepsal zákon o Nejvyšším protikorupčním soudu, schválený předtím parlamentem. Zároveň požádal mezinárodní partnery Ukrajiny, jmenovitě OBSE a Radu Evropy, aby co nejdříve navrhly experty do rady, která má hodnotit osoby, jež by měly být soudci nového tribunálu. Zároveň je v Ukrajině diskutována otázka, zda do kompetence Protikorupčního soudu mají spadat případy, které už v tuto chvíli řeší soudy jiné instance.

* ZÁKON O DIPLOMATICKÉ SLUŽBĚ – Prezident Porošenko podepsal 15. 6. změněnou verzi zákona o ukrajinské diplomatické službě, kterou přijal parlament 7. 6. po novém projednání této normy v důsledku prezidentského vetování původní verze z 5. 4. S touto novou normou jsou spojeny naděje na další zkvalitnění práce příslušníků ukrajinského diplomatického sboru.

* UKRAJINA V EKOCOP – Hlasy 176 delegací přítomných na Valném shromáždění OSN rozhodly o tom, že Ukrajina byla zvolena do 54-členné Hospodářské a sociální rady OSN pro období let 2019–2021. Předchozí členství Ukrajiny v tomto orgánu připadlo na roky 2010–2012.

* MEZINÁRODNÍ MISE DO OKUPOVANÉHO DONBASU? – Ukrajinský ministr pro otázky okupovaných území a vnitřně přemístěných osob V. Černyš vyjádřil svůj názor na tuto věc. Vyslovil se pro takový formát mírové mise vybavené mandátem OSN, který by znamenal zavedení přechodné mezinárodní administrace zajišťující vojenskou, policejní i civilní agendu. Černyš poukázal v této souvislosti na někdejší misi UNTAES, kterou OSN realizovala v Chorvatsku. Je ovšem jisté, že Rusku nebude podobný projekt po chuti.

* NOVÁ STÁTNĚ-POLITICKÁ KONCEPCE? – Julija Tymošenko představila na fóru nazvaném Nový směr pro Ukrajinu svůj strategický projekt, který navrhuje s ohledem na mezinárodní zkušenosti zavedení „parlamentní formy vládnutí kancléřského typu“. Překvapivé je, že za úspěšné realizátory tohoto systému označila Francii a Itálii, jejichž politické systémy se v mnohém liší. Tymošenková navrhla zároveň snížení procentní kvóty pro strany kandidující do parlamentu na úroveň pouhého 1,5–2 procent.

* POCHOD ROVNOSTI – V neděli 17. 6. se v Kyjevě uskutečnil za účasti asi čtyř tisíc osob Pochod rovnosti, organizovaný příslušníky sexuálních menšin. Zároveň se konaly demonstrace odpůrců této akce, kteří se pokusili uskutečnění pochodu zabránit. Policii se podařilo předejít větším střetům obou demonstrujících skupin.

* UKRAJINA VERSUS RUSKO – Ukrajinské ministerstvo zahraničí podalo žalobu proti Rusku s ohledem na porušování Mezinárodní konvence o financování terorismu touto zemí. Mezinárodnímu soudu OSN bylo předáno 28 svazků dokumentace, týkající se ruské války proti Ukrajině o celkovém rozsahu přes 17 000 stran. Texty jsou doprovázeny množstvím obrazových a zvukových zápisů, hmotnost všeho tohoto materiálu činí 90 kg. Výrok soudu však nelze očekávat dříve než za několik let.

* POMOC UKRAJINĚ – Evropský parlament schválil 13. 6. počtem 537 hlasů z 680 poskytnutí čtvrtého pomocného programu makrofinanční pomoci Ukrajině ve formě půjček o celkovém rozsahu jedné miliardy eur. Zmíněná instituce spolu s Radou EU a Evropskou komisí však v této souvislosti akcentují nezbytnost pokračování boje s korupcí v Ukrajině.

* POSILOVÁNÍ HRYVNY VŮČI DOLARU – Dne 14. 6. bylo sděleno, že ukrajinská hryvna stála k tomuto datu v čele národních měn, které nejvýrazněji zlepšily během prvního pololetí svůj kurs vůči americkému dolaru. V tomto případě se jedná o zlepšení o 7,7 %.

* ANEXE KRYMU A UKRAJINSKÉ RYBÁŘSTVÍ – Podle sdělení Státní agentury pro rybné hospodářství znamenala anexe Krymu pro Ukrajinu ztrátu skoro 90 % průmyslových zdrojů, podniků a lodí, využívaných rybným průmyslem. Za této situace vzrostl význam rybného průmyslu a jeho možností v ukrajinské části Azovského moře.

* ZEMNÍ PLYN – Řešení sporu Naftohaz s Gazpromem se zjevně potáhne léta – nyní je ve hře rozhodnutí odvolacího soudu ve švédském městě Svea ze 13. 6., které však ukrajinská i ruská strana vykládají rozdílně. Ukrajinská diplomacie pokračuje jen s dílčím úspěchem ve snaze o zamezení realizace projektu ruského plynovodu Nord Stream 2. Zároveň nabídl ázerbájdžánský prezident Alijev 12. 6. Ukrajině spolupráci v projektu tzv. Jižního plynového koridoru, což by umožnilo, aby v budoucnu získávala právě ázerbájdžánský zemní plyn.

* SPOLUPRÁCE UKRAJINY A ČESKA – Osmé zasedání ukrajinsko-české mezivládní smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci skončilo 12. 6. v Praze. Výsledkem by mělo být zvětšení podpory výrobě zemědělské techniky v Ukrajině a rozšíření oboustranné výměny zemědělských výrobků. Měla by vzrůst také spolupráce obou zemí při automobilové výrobě na území Ukrajiny.

(boz)

Rubriky