Ukrajinská kronika 2018: 23. týden (4.–10. června)

Summit zemí skupiny G 7 – Zákon o protikorupčním soudu – Ukrajinští vězni v Rusku – Smrt dvou ukrajinských filmových režisérů – Odvolání ministra financí z funkce – Rok tzv. Bezvízu – Vitalij Klyčko v boxerské síni slávy – Stromy za knihy

* SUMMIT ZEMÍ SKUPINY G 7 – Ukrajinu zmiňuje závěrečné komuniké ze schůzky hlav států nejrozvinutějších zemí světa, která se konala, tak jako předtím setkání ministrů zahraničí, v Kanadě. V druhé části sedmnáctého z 28 bodů je potvrzeno odsouzení ilegální anexe Krymu a vyslovena podpora ukrajinské suverenitě, nezávislosti a územní celistvosti. Všechny zúčastněné země chtějí pomáhat Ukrajině v realizaci jejích ambiciózních a nezbytných reformních snah. Protiruské sankce zůstanou platné až do doby, kdy Rusko začne v plném rozsahu plnit minské dohody. Po pravdě řečeno jsme se tedy mnoho nového nedověděli a komuniké se zcela vyhnulo zmínce o ukrajinských politických vězních v Rusku, zejména o Olehu Sencovovi. K vyslovení takovéto podpory vyzval politiky „sedmičky“ prezident Evropské rady Donald Tusk.

* ZÁKON O PROTIKORUPČNÍM SOUDU – Dlouho očekávaný Zákon o nejvyšším protikorupčním soudu byl schválen po dlouhých diskusích o znění některých jeho částí 7. června hlasy 317 poslanců Nejvyšší rady (potřebné minimum činilo 226 hlasů). Projednávání všech dodatků a úprav a vyjednávání s mezinárodními činiteli, např. Mezinárodním měnovým fondem, celou záležitost zkomplikovaly, takže premiér Hrojsman byl nucen preventivně pohrozit rezignací pro případ, že zákon schválen nebude. Nyní se stává důležitou otázkou rychlost zřízení soudu. Jeho činnost by podle současných odhadů mohla být zahájena na přelomu tohoto a příštího roku.

* UKRAJINŠTÍ VĚZNI V RUSKU – Situace vzniklá tím, že Oleh Sencov zahájil úplnou hladovku a pokračoval v ní už čtvrtý týden, vyvolala ve světě rostoucí ohlas. Z toho hlediska se jeví Sencovův původní záměr jako úspěšný, ač v ruských kruzích se neprojevila ochota situaci ukrajinských politických vězňů řešit. Jejich osudu se týkal mj. vzácný telefonní rozhovor prezidentů Porošenka a Putina z 9. června. Jeho výsledkem se stala v tuto chvíli pouze dohoda o tom, že ruská i ukrajinská ombudsmanka budou moci navštívit „své vězně“ v příslušných trestních zařízeních druhé země. Ukrajinská ombudsmanka Denisova vyjádřila svou připravenost realizovat podobné návštěvy v ruských vězeních hned po 11. červnu.

* SMRT DVOU UKRAJINSKÝCH FILMOVÝCH REŽISÉRŮ – Dne 4. června se rozhodl ukončit život na chutoru v Černihivské oblasti ještě ne 37-letý ukrajinský režisér Leonid Kanter, jehož dílo Mýtus bylo v Praze promítnuto na počátku května. Ačkoli byl nalezen dopis na rozloučenou, zůstává příčina jeho sebevraždy ne zcela jasná. Krátce poté, 6. 6., skončila v Odese po 83 letech životní pouť známé scénáristky a režisérky kdysi celosovětského významu Kiry Muratovy. Tato kulturní představitelka rusko-židovského původu, narozená v Moldávii, byla od r. 1961 po další půlstoletí spjata pracovně s odeským filmovým studiem, v r. 2012 natočila poslední film a vloni byla jmenována čestnou občankou Odesy. V r. 2014 podpořila Majdan i ukrajinskou obranu proti ruské agresi a žádným způsobem nesplnila naděje části ruské veřejnosti, že odeské kulturní elity podpoří Putinovu ideu Novoruska.

* ODVOLÁNÍ MINISTRA FINANCÍ Z FUNKCE – Nejvyšší rada vyhověla žádosti premiéra Hrojsmana o odvolání ukrajinského ministra financí Oleksandra Danyljuka z funkce. Mezi oběma politiky vládly v poslední době napjaté vztahy. Danyljukovu funkci bude nově vykonávat jako úřadující ministryně Oksana Markarova. Také v případě ministra sociální politiky Revy jsou vyslovovány kritické připomínky k úrovni práce jeho úřadu.

* ROK TZV. BEZVÍZU – Státní pohraniční služba Ukrajiny sdělila, že za rok fungování bezvízového styku Ukrajiny se zeměmi EU využilo možnosti zjednodušené procedury výjezdu z Ukrajiny 555 000 ukrajinských občanů. V létě minulého roku dosahoval počet Ukrajinců takto vyjíždějících do zahraničí až 90 000 osob měsíčně. Nejvíce osob vyjíždělo mimo Ukrajinu přes polskou hranici, nejméně přes hranici slovenskou.

* VITALIJ KLYČKO V BOXERSKÉ SÍNI SLÁVY – Jak bude hodnoceno působení Vitalije Klyčka ve funkci kyjevského primátora, lze zatím jen stěží odhadnout. Klyčkova časově předcházející sportovní kariéra byla však oceněna jeho uvedením do Mezinárodní síně boxerské slávy v americké Kanastotě dne 10. 6.

* LESNÍ POŽÁR V ČERNOBYLSKÉ ZÓNĚ – Okolí proslulé, již zavřené atomové elektrárny k sobě přitáhlo pozornost po 5. 6., kdy zde vzplála suchá tráva a poté část lesního masivu v územním rozsahu 12 hektarů. Po necelých třech dnech se požár podařilo lokalizovat a zlikvidovat, aniž by došlo k zvýšení úrovně radiace a ohrožení obyvatel černobylské zóny či jejího okolí.

* STROMY ZA KNIHY – Organizátoři literárního festivalu Knižní Arsenal, který se konal na přelomu května a června v Kyjevě, slíbili, že výměnou za každou knihu, kterou si zakoupí návštěvníci, bude vysazen v Karpatech jeden strom. Protože si návštěvníci koupili 48 996 knih (průměr činil deset knih na čtenáře!), mohly by být aspoň zčásti napraveny škody, vzniklé při ilegální těžbě a prodeji dřeva v této oblasti.

(boz)

Rubriky