Královské či královnino překvapení na Mělníce

Město vévodící soutoku Vltavy a Labe patřilo odedávna mezi věnná města, dlouhodobě tedy patřilo českým královnám. Můžeme proto hledat určitou symboliku v tom, že jednou z představitelek meziválečného kulturního života této lokality se stala spisovatelka s příjmením vpravdě královským.

O Nataleně Korolevé či Korolivové jsme už zde psali několikrát, naposledy v souvislosti se 130. výročím jejího narození. Krátce poté, 14. března letošního roku, se mělnický Masarykův kulturní dům stal místem, kde bylo autorky, v Čechách prakticky neznámé, důstojným způsobem vzpomenuto. Iniciátorem hudebně-literárního pořadu, nazvaného „Natalena Koroleva znovuobjevená“, se stala mělnická Ukrajinka s českými kořeny Svitlana Dzykovská, realizaci zajistila řada městských institucí: Centrum pro integraci cizinců, Mělnické kulturní centrum i místní řeckokatolická farnost. Hlavní zásluhu si však může připsat Hudebně recitační spolek F. Černického. Jeho členové předvedli pásmo k životu a dílu ukrajinské spisovatelky, která i dnes dokáže lecčím překvapit.

Ocenit lze vysokou návštěvu na této akci, kterou se zájmem sledovala snad stovka českých i ukrajinských diváků. Někteří, jako literární vědkyně A. Carr nebo redaktorka ukrajinského vysílání Radia Svoboda O. Pelenska, přijeli z Prahy, jiní se dostavili i z lokalit v jiných regionech, např. z Teplic. Nejedna návštěvnice si Natalenu Korolevu pamatovala jako svoji soukromou učitelku francouzštiny, jiní si ji vybavují jako sousedku žijící s nimi na mělnickém předměstí.

Mělník - náhrobek Korolivových
Náhrobek manželů Korolivových na mělnickém hřbitově.

Nejvýznamnějšími hosty akce byli starosta města dr. Ctirad Mikeš a velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis, kteří se zdárně zhostili úvodních projevů. Poté už následoval zajímavě pojatý úvod do života a díla N. Korolevé. Nenásilnou cestou upozornil na zajímavé stránky biografie autorky i na její ukotvení v česko-ukrajinském, v minulosti občas komplikovaném, ale přece často dělném soužití. Text pásma S. Dzykovské, který byl konzultován s ředitelem mělnického okresního archivu dr. Státníkem a autorem těchto řádků, vhodně doplnily krátké ukázky z některých prací i dopisů autorky. Kromě toho zazněla v úvodu i závěru pořadu trojice ukrajinských písní, provedená mladoboleslavsko-mělnickým ženským triem, a zařazeny byly také klavírní ukázky ukrajinské i české hudby.

Mělnický, hodinu trvající pořad byl ukázkou toho, jak lze úspěšným způsobem popularizovat i mimo Prahu zajímavé a důležité osobnosti, které pozitivně ovlivnily vývoj česko-ukrajinských vztahů a soužití. Potěšujícím doprovodným jevem a zároveň výsledkem akce bylo sdělení pana starosty, týkající se tří konkrétních záměrů města Mělník. To převezme péči o hrob Nataleny Korolevy a jejího manžela a hodlá umístit na domě, kde oba žili, pamětní desku. Chystá se také finančně podpořit vydání knížky, která by důkladněji informovala české zájemce o životě i díle spisovatelky i jejího chotě. Doufáme a věříme, že o realizaci těchto záměrů budeme moci v nepříliš vzdálené budoucnosti také informovat.

(boz)

Rubriky