Tři ukrajinští spisovatelé mezi Brnem, Olomoucí a Prahou

Halyna Myronova – Tereza Chlaňová (ed.): Zustriči z ukrajinskymy pysmennykamy / Setkání s ukrajinskými spisovateli (Brno – Olomouc – Praha, 25.–29. 4. 2016)

Snahy o nové formy prezentace či popularizace spisovatelů různých národů jsou dnes vnímány jako nezbytnost. Vítaným prostředkem jsou stále častěji výjezdy do zahraničí, kde autoři vystupují na setkáních s překladateli i jinými zájemci. Jedna taková komorní akce propojila vloni všechna tři ukrajinistická centra České republiky.

Oblákla knihy
    

Hnacím motorem a srdcem celé akce se stal Ústav slavistiky brněnské Masarykovy univerzity, kde ji zaštítila nedávná jubilantka, docentka Halyna Myronova. Je však třeba zmínit, že nápad pozvat do Brna tři současné ukrajinské autory vznikl ve studentském prostředí. Potěšit může, že k brněnskému nápadu se následně přidali také olomoučtí a pražští ukrajinisté, přesněji řečeno ukrajinistky. Vznikla tak společná, velmi žádoucí spolupráce všech tří pracovišť, která je snad pozitivním signálem i pro budoucnost.

Zajímavý byl výběr konkrétních osob, které se v Brně, Olomouci a Praze představily jako reprezentanti dvou odlišných generací i různých stylově-žánrových tendencí. Trojí setkání absolvovali Teodozija Zarivna, Maks Kidruk a asi nejznámější příslušník této trojice, Oleh Kocarev. Jeho básně vyšly poměrně nedávno v nevelkém českém výboru o zajímavém názvu Bílý chléb, černá velryba.

Představitelky a v jistém směru přímo duše brněnské i pražské jazykově-literární ukrajinistiky, Halyna Myronova a Tereza Chlaňová, zredigovaly sborníček, který celou akci dokumentuje slovem i obrazem. Po úvodních slovech Iva Pospíšila a H. Myronovy jsou v obou jazycích stručně představeni všichni tři autoři. Následují a většinu publikace vyplnily ukázky z jejich literárního díla v originále a v českých, ale zčásti i slovenských překladech. I na nich se podíleli studenti a zčásti i učitelé ze všech tří pracovišť, kteří si autory rozdělili – celkem se do překládání zapojilo deset osob (z toho devět žen!).

Následuje vylíčení všech tří spisovatelských zastávek podané jak očima organizátorů, tak jejich hostů. Atmosféru všech setkání dokládá skupina fotografií s poněkud problematicky vytištěnými popiskami. Ty jsou jedinou vadou na kráse této knížky, kde vyvolá rozpaky snad jen převzetí azbukové podoby přepisu jména amerického autora W. S. Maughama, který je v tvůrčím profilu T. Zarivné uveden jako S. Moem.

Bude jistě užitečné srovnat si prozaické i básnické texty hostujících spisovatelů s jejich novými překlady, necítím se však kompetentní takový úkol provádět. V závěru bych si spíše rád všimnul toho, co o svém pobytu napsali ukrajinští autoři. Od Teodoziji Zarivné se dovídáme, že Ukrajinci si podobnými akcemi potvrzují, že jsou evropským národem, ač jsou přesvědčeni, že evropský prostor sami nikdy neopustili. Přitom si ale uvědomují obrovský rozdíl poměrů v České republice a u sebe doma (Zarivna mluví o „třetiřadosti Ukrajiny“), trochu si však tu naši ČR idealizují.

Druhý z hostů, Oleh Kocarev, si v Olomouci výrazně uvědomil, že přijel z krajiny, kde se odehrává válka, do mírové země. Položil si pak otázku, zda v České republice chápou, nakolik opravdu blízké je toto nebezpečí – myšleno: pro nás. Na odpověď raději rezignuji.

Maks Kidruk je sice cestovatelem, ale jako jediný z představené trojice byl v Česku poprvé. Ve svém textu se upřímně a poměrně detailně přiznal, že jeho znalosti české literatury nebyly dosud příliš velké. Zároveň ale nepochybuje, že vice versa, tedy v případě vztahů českých intelektuálů a vzdělanců k ukrajinské literatuře, je situace zcela obdobná.

Nová brněnská publikace je určitě užitečná, zejména v návaznosti na velký soubor drobných překladových publikací, vydaných v Brně po vystoupení daleko početnější skupiny ukrajinských autorů na předloňském spisovatelském festivalu. Brno či „Berno“, jak kdysi Ukrajinci říkali, si zkrátka své místo v dnešních česko-ukrajinských (nejen literárních a vědeckých) vztazích už vzít nedá.


Myronova, Halyna – Chlaňová, Tereza (2016): Zustriči z ukrajinskymy pysmennykamy (Brno –Olomuc – Praha, 25.–29. 4. 2017). Brno, Jan Sojnek – Galium. Stran 149 (3), obrazová příloha. /ISBN 978-80-906183-5-0/

(boz)