Demonstrace u plochého domu

Původně jsem si myslel, že napíšu lehce nostalgický a trochu vtipný epilog, jímž bych svoje hledání minulého času vrátil do současnosti a celou reportáž nějak logicky ukončil. Nezdařilo se. Události okolo jedné ze výrazných pamětihodností Oděsy, Domu stěny, které se odehrály koncem minulého týdne, vrátily hledání do současnosti samy. Informace o nich se objevily i na facebookových stránkách My a Ukrajina. A někteří z mých kamarádů, majíce ještě v paměti květnové neštěstí z roku 2014 v tamním Domě odborů, vznesli dotaz, co že se to v Oděse zase děje. A tak jsem se rozhodl zjistit něco víc a napsat o tom trochu obšírněji. No a epilog se odsouvá na příště.

Abych nestavěl jenom na informacích z médií, která navíc v mnoha případech popisují pouze současné události a nikoli historii, navíc nezřídka s poměrně vysokou dávkou emocí, obrátil jsem se na kamaráda Olega s prosbou o nanejvýš objektivní vysvětlení situace očima Oděsita a bezprostředního pozorovatele. Poslal mi je spolu s několika odkazy na webové stránky. Nuže.

Dům stěna

Dům stěna
Dům stěna, vlevo je vidět počátek nové stavby (zdroj: dumskaya.net)

V historické části Oděsy ve Voroncovské uličce stojí pamětihodnost známá jako Dům stěna. Skoro tak pověstná a turisty navštěvovaná, jako oděské divadlo. Průčelí vypadá jako běžný měšťanský dům staré Oděsy, nicméně při pohledu zboku vzniká dojem, že dům je zcela plochý a tvoří jej pouze přední stěna. Jde samozřejmě o optický klam. Dům má půdorys trojúhelníku a jeho zadní stěna navazuje v ostrém úhlu na přední. Hrana, kterou obě stěny tvoří, až do poměrně velkého pozorovacího úhlu zadní stěnu zakrývá a vytváří dojem, že je dům opravdu plochý. Důvod vzniku stavby je poměrně prozaický. Dům o čtyřech stěnách byl jednoduše nad finanční možnosti investorů a architekt, aby se do rozpočtu vešel, zmenšil plochu domu a ušetřil náklady na jednu stěnu. Podobné domy nejsou zas až tak velikou raritou, jen v Oděse je jich několik, tento je ale nejznámější. Podobné budovy jsou k vidění třeba i v Amsterdamu. Ale pro Oděsity, kteří si dokážou dělat legraci skoro ze všeho včetně sebe samých, je samozřejmě Dům stěna pamětihodností, kterou rádi a s patřičnou dávkou hrdosti ukazují turistům i známým. 

Oč tu běží?

Jádro pudla není ale v samotném placatém domě, nýbrž v sousedním pozemku. Ten byl už dávno, někdy po roce 2 000, rozhodnutím vedení města určen k zástavbě hospodářskými stavbami. Poněvadž se jednalo o pozemek sousedící s kulturní památkou, rozjelo se dlouhé architekturně-kulturní řízení, jehož výsledkem bylo v létech 2007 a 2008 zadání přípravy architektonických plánů. V roce 2010 však došlo ke změně povahy stavby a Ministerstvo kultury Ukrajiny povolilo výstavbu obytného domu, byť s maximální výškou 17,6 m. To je něco přes tři poschodí. V roce 2011 byla už všechna povolení ke stavbě k dispozici. Jejich získávání sice doprovázely nejrůznější tahanice a dokonce soudy, nicméně souhlas se stavbou i přes odpor veřejnosti a odborníků získal soukromý investor. Jeho jméno bylo však dlouho a důkladně utajováno. Zahájenou stavbu se pod tlakem veřejnosti podařilo v roce 2012 zastavit. Bylo zahájeno nové stavební řízení, které, zdá se, se táhne dodnes. Městská rada, zahnaná v podstatě do kouta aktivisty i veřejným míněním, ve snaze zachránit legendární památku se tehdy již známému investorovi sice pokoušela nabídnout jiné, možná i zajímavější pozemky pro stavbu, ale investor trval na svém. Chce a bude stavět vedla Domu stěny. Ale ani absence stavebního povolení, byť údajně už jen na dvě poschodí, alespoň to tvrdí aktivisté i někteří odborníci, však investorovi nezabránila, aby nepokračoval ve stavbě s tím, že druhé poschodí zasune jakoby dál od ulice, domnívaje se, že lidé si toho jaksi nevšimnou.

Kdo je neznámý stavitel?

Jméno neznámého stavitele vyšlo najevo až v září 2012 v průběhu jednání zástupců veřejnosti s primátorem města. Je jím předseda dozorčí rady komerční banky Investbank, milionář Igor Teplic. Reporter.com.ua o něm píše: „Je známo, že soukromá akciová společnost KB Investbank není specializované banka. Působí v regionu Oděsy. Deklarovanými cíli je vytváření příznivých podmínek pro podporu malého a středního podnikání. O tom, jakou roli v podpoře podnikatelů banka sehrála, však ve sdělovacích prostředcích nejsou žádné informace. Také jméno předsedy dozorčího výboru, Igora Teplice, je Oděsitům neznámé. V prospěšných a charitativních aktivitách, stejně jako v činnostech směrujících k záchraně historického dědictví Oděsy ho nikdo nikdy neviděl. Jeho jméno je už však jednoznačně spjato s černými seznamy historie, kde jsou již zaznamenány osoby, které mají co do činění s ničením historické zástavby města.“ Majetek pana Teplice v roce 2011 činil 89,9 milionu hřiven. Vezmeme-li v úvahu, že v období, kdy se většina povolovacích řízení odehrávala, vedla zemi administrativa Viktora Janukovyče, je možné si vytvořit celkem jasný obrázek o situaci i pravděpodobných použitých postupech.

Co se stalo 3. září?

Zásah policie při demostraci
Zásah policie při demonstraci (zdroj: podrobnosti.ua)

Jednoduše řečeno lidem po pěti letech tahanic došla trpělivost. Na sociálních sítích svolali na neděli, 3. září, k Domu stěně masovou demonstraci. Mimochodem, den před tím, 2. září slaví Oděsa Den města, což je velká a celospolečenská událost. Nejdříve pouze sbírali podpisy pod petici o zastavení stavby obytného domu, poté strhli oplocení okolo staveniště a zbourali nedostavěné druhé patro. Doslova je rozebrali cihlu po cihle. Proti demonstrujícím zasáhla zhruba stovka policistů, kteří je oddělili od staveniště, nicméně soudě podle fotografií a informací z tisku, byli i policisté spíše na straně demonstrujících. Jeden z aktivistů byl při rozebírání stavby zraněn, při rozebírání zdiva mu na hlavu upadla cihla, a byl hospitalizován. Incident se nyní vyšetřuje jako chuligánství a úmyslné ničení cizího majetku. 

Dovolím si na závěr citovat z prohlášení tajemnice oděské policie pro tisk Ljubov Gordievské, která mimo jiné sdělila: „Nikdo nebyl zadržen. Ochránci zákona zajišťovali veřejný pořádek. Dva lidé byli zraněni, jeden policista a jeden aktivista. Spadla na ně cihla.

Skoro bych dodal, ať žije oděský humor. Událost nicméně opět vyvolala diskuse a jednání mezi širokou veřejností, odborníky a aktivisty o osudu Domu stěny.

A příště už snad přijde na řadu epilog.

(jer)
 
  
 

Rubriky