K sestřelení Boeingu nad Ukrajinou

Kreslíř Václav Teichmann zpodobil v Mladé frontě dnes č. 193 z 18. 8. poslance ČSSD a bývalého SNB-ka Stanislava Humla. Jeho svět je prý vskutku „policejně řízný a nekompromisní“, takže „za sestřelením boeingu nad Ukrajinou stála CIA“. Podobně sotva smýšlí Luděk Navara, který v rubrice Oškliv téhož čísla vzpomíná na pakt Molotov – Ribbentrop ze srpna 1939 a přemýšlí o jeho souvislostech s dnešní dobou: „názorně můžeme vidět, jak tragické důsledky pro miliony lidí má, když se celé země, regiony nechají napospas běsům. Dnes se některá státy na Východě zase cítí ohrožené. Nejen Pobaltí, ale ještě více Ukrajina či Gruzie“.

Rubriky