Anne Appelbaum vydá knihu o ukrajinském hladomoru z r. 1933

Pokud možno kvalitní informování o Ukrajině je samozřejmě podmínkou toho, abychom současné tamní dění mohli aspoň na základní úrovni pochopit. Je zbytečné zdůrazňovat, o jak závažný a obtížný úkol jde. Ti nemnozí, kteří píšou pro web myaukrajina.cz, se o tom mohou přesvědčovat průběžně.

Dnes je samozřejmě z celosvětového hlediska nejdůležitější informování v angličtině. Záleží na nejvyhledávanějších a nejpřekládanějších autorech, kteří v oblasti vědy a popularizace udávají tón, nebo přímo dosáhnou stádia módnosti. Je-li toto stádium podloženo dostatečnou mírou vzdělání a rozhledu, pak nic proti tomu.

Mezi autory zvučného jména patří Anne Elizabeth Appelbaumová, narozená r. 1964 ve Washingtonu. Pochází z židovské reformované rodiny, sama však přijala křesťanství. Studovala mj. na známé yaleské univerzitě a koncem 80. let se začala uplatňovat jako úspěšná žurnalistka v několika známých západních periodicích, od r. 1994 publikuje vlastní monografie.

Appelbaumovou zprvu zajímalo především Polsko, nejspíše země jejích vzdálených předků. Postupně však svůj zájem přenášela i na západní republiky rozpadlého Sovětského svazu. Její vztahy k Polsku posílil r. 1992 sňatek s Radoslawem Sikorskim – tento muž pak vykonával v letech 2007–2014 funkci polského ministra zahraničí. Cesta Appelbaumové vstříc její nové vlasti pokračovala v r. 2013 ziskem polského občanství. Autorka tráví v posledních letech právě v Polsku podstatnou část času.

Díla Appelbaumové jsou hojně překládána. Česky vyšla zatím tři – nejprve historie Gulagu vyznamenaná prestižní Pullitzerovou cenou. Je možné, že se k nim připojí i další kniha, jejíž vydání ohlásilo na letošní říjen nakladatelství Penguin Random House. Bude to tentokrát kniha věnovaná především Ukrajině a nejtragičtější události jejích dějin ve 20. století. Název knihy zní Red Famine: Stalin´s War on Ukraine, obálku zdobí dva zkřížené klasy na rudém pozadí. Rozsah knihy převýší 460 stran, půjde tedy o důkladnou a čtenářsky náročnou monografii.

Historii důkladného výkladu o ukrajinském hladomoru roku 1933 zahájila v r. 1986 kniha historika Roberta Conquesta The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. Nyní, po více než třiceti letech, víme o děsivém charakteru hladomoru a politických důvodech jeho vyvolání a využití daleko více. Pro západní společnost je však přitom snad stále obtížnější vnímat podstatu a logiku tehdejšího dění včetně jeho iracionálních prvků. Kniha Anny Appelbaumové se zjevně stane dalším pokusem podat pomocnou ruku těm, kteří by pochopit chtěli, ale daří se jim to jen ztěžka.

(boz)

Rubriky