Velká ukrajinská encyklopedie na startovní čáře

Kdysi byla v životě každé národní kultury prvořadou, velmi prestižní záležitostí schopnost vytvořit národní encyklopedii, tedy svod nejdůležitějších informací ze všech oborů vědění v mnohosvazkovém díle a v domácím jazyce. Dnes, v době wikipedie, je situace v mnohém odlišná, tištěné encyklopedie však nadále vycházejí a vycházet budou.

Osudy ukrajinské encyklopedistiky byly složité – příznivě se k vydání podobného díla nestavělo carské Rusko a dlouho je brzdily také sovětské orgány. A tak první všeobecná encyklopedie v ukrajinštině, jen trojdílná, vyšla v první polovině 30. let 20. stol. v Poláky obsazené Haliči – čtyřicet let po počátku vydávání Ottova slovníku naučného.

Odpovědí na mimosovětskou Ukrajinskou všeobecnou encyklopedii (UZE) měla být „ideologicky správnější“ Ukrajinská sovětská encyklopedie (URE), její vydání však bylo z politických důvodů pro „nacionalismus“ dvakrát zmařeno: nejprve v r. 1934 a pak 1948. Sedmnáctisvazková URE vyšla nakonec až v letech 1959–1967: její rozsah byl záměrně zmenšen, neboť prioritu měla mít v SSSR trvale tzv. Bolšaja sovětskaja enciklopedija.

Také o tomto oboru své vědecké a vydavatelské činnosti i sebeprezentace mohli Ukrajinci začít rozhodovat až v 90. letech 20. století, po rozpadu SSSR. Idea velkého univerzálního díla byla však posouvána kupředu jen pomalu a teprve letos se dočkala prvního náznaku realizace. Dne 28. března (tedy v den našeho svátku Učitele národů J. A. Komenského) prezentovalo kyjevské nakladatelství Encyklopedyčne vydavnyctvo první díl budoucí, obsahově co nejšíře pojaté Velké ukrajinské encyklopedie (Velyka ukrajinska encyklopedija, VUE), která by měla dosáhnout rozsahu třiceti svazků. Publikace by měla systematizovat a rozšířit vědecké znalosti o rozvoji lidské civilizace a podílu Ukrajiny ve světové historii a kultuře.

Encyklopedické nakladatelství, úzce spjaté s přípravou VUE, bylo zřízeno v r. 2013, ještě v době vlády prezidenta Janukoviče. Určitým problémem je to, že už od r. 2001 je vydávána Encyklopedie současné Ukrajiny, soustředěná na ukrajinské reálie týkající se převážně 20. století. Z plánovaných třiceti dílů jich vyšlo zatím sedmnáct, které se propracovaly jen k heslům začínajícím písmenem „L“. Nyní tedy budou oba projekty po nějakou dobu pokračovat souběžně.

Původně měla VUE začít vycházet v r. 2013 a být hotova do r. 2020, pak se rýsoval odklad vydání na léta 2021–2026, nakonec se tedy podařilo dosáhnout určitého urychlení celé záležitosti. Nyní vydaný první díl, podpořený vládním orgánem – Státním výborem pro televizi a rozhlas, obsahuje na 592 stranách kolem 1 700 hesel v rozsahu „A-Akc“. Přidáno je přes 1 000 barevných ilustrací – nejen fotografií, ale i kreseb, schémat, tabulek a diagramů, svazek obsahuje též 35 map. Na přípravě svazku se podílelo přes 300 významných ukrajinských vědců pod vedením hlavní redaktorky a ředitelky nakladatelství, historičky Ally Kyrydonové.

Celé dílo by mělo být v tištěné podobě k dispozici do deseti let, zároveň však bude připravena rozšířená elektronická verze a zřízen encyklopedický portál. Podaří-li se tento záměr dotáhnout do konce, bude mít Ukrajina k dispozici dosud nejrozsáhlejší encyklopedickou publikaci. Ve stádiu příprav je ovšem už od r. 2006 ještě tzv. Ukrajinská univerzální encyklopedie.

(boz)

Rubriky