Program zpřístupnění ukrajinských matrik a jiných pramenů

Ukrajinská genealogie se rozvíjí stejně jako jiné společenské vědy s určitým zpožděním, protože sovětský režim takovýmto oborům nepřál a snažil se maximálně kontrolovat jejich činnost. Také v případě genealogie však můžeme pozorovat od počátku 90. let zřetelný pokrok, který se týká i zpřístupňování důležitých rodopisných pramenů.

V současné době je připravována ke zpřístupnění databáze týkající se údajů o téměř dvou milionech obyvatel Ukrajiny, kteří se narodili v druhé polovině 19. a na počátku 20. století (do r. 1920). Vedoucím tohoto ambiciózního projektu je Ihor Hošovskyj, mladý muž z volyňského města Rivne, disponující historickým vzděláním.

Hošovského inspirovaly zkušenosti získané při vlastním genealogickém výzkumu. Znepokojoval ho špatný fyzický stav matrik, s nimiž mohl pracovat, a zároveň byl nespokojen s tím, co označuje jako obchodnické návyky oblastních archivů. Jedná se o poplatky vyžadované těmito institucemi za možnost fotografování dokumentů apod. Ponechávám stranou otázku, zda v této věci Hošovskyj ukrajinským archivům nekřivdí, protože s podobnými požadavky by se asi setkal i jinde.

Protože Hošovskyj šéfuje nevelké programátorské a internetové společnosti Runsite, rozhodl se z vlastních zdrojů financovat výzkum, který by podpořil také práci jiných zájemců. Ukrajinský stát takový výzkum zatím finančně nepodporuje a tato situace se zřejmě v nejbližší době nezmění. Projekt má v první fázi zúročit zatím čtyřletou práci skupiny lidí, kteří sebrali, systematizovali a propojili pomocí rejstříků údaje širší skupiny pramenů z různých regionů Ukrajiny. Po zeměpisné stránce zůstává zatím zpracování pramenů nerovnoměrné, protože údaje ze západní a střední Ukrajiny byly zpracovány ve větším rozsahu než údaje z ukrajinského východu a jihu.

Pramenem umožňujícím získat takové množství údajů bývají obvykle církevní matriky. Protože jejich všeobecné oskenování není zatím možné, bude databáze obsahovat jen zrejstříkovaná příjmení a jména zapsaných osob z matrik, které byly zpracovány. K tomuto zdroji přistupují prameny týkající se služby osob z Ukrajiny v rakousko-uherské armádě i bojových ztrát, seznamy ukrajinských rudoarmějců, soupisy obyvatel východních vojvodství meziválečného Polska, volební seznamy z téže doby, adresáře a pamětní knihy ukrajinských gubernií carské říše i soupisy obyvatel větších měst.

Vzhledem k soužití mnoha národností na ukrajinském území obsáhne databáze údaje nejen o Ukrajincích, popř. Rusech, ale také o Židech, Němcích a příslušnících jiných národností. Nebudou chybět ani Češi, protože na řadě je nyní indexování matrik obsahujících zápisy právě o Češích z Rivnenské a Žytomyrské oblasti. Hošovskému není tato tematika osobně cizí. Jak uvádí, jedna z jeho prababiček byla Češkou.

Podle Hošovského bude možno databázi rozšířit až do rozsahu, kdy obsáhne údaje o pěti až šesti milionech osob. Aby se tempo nezbytných prací zrychlilo, chce začít Hošovskyj shromažďovat dobrovolné finanční příspěvky od zájemců o tuto tematiku. Perspektivně se počítá s tím, že v budoucnu databáze zahrne údaje už z doby po polovině 17. století a jejími časovými mezníky se stanou roky 1650 a 1920.

Databáze má být bezplatně přístupná od května t. r., kdy už mají být k dispozici dva miliony údajů. Zájemci ji budou moci najít na webové adrese www.pra.in.ua.

(boz)

Rubriky