Nizozemské námitky proti výraznějšímu sbližování Ukrajiny s EU

Nizozemské námitky proti výraznějšímu sbližování Ukrajiny s EU shrnuje Luboš Palata v Mladé frontě dnes č. 293 z 16. 12. „Říkáme Ukrajincům, že když přijmou trochu pokoření a smíří se s ním, mohou dostat všechno, co nyní chtějí. Dohodu o přidružení i bezvízový styk s EU,“ hodnotí situaci státní tajemník pro evropské záležitosti T. Prouza. Palata uvádí dále hlasy z Ukrajiny, považující kompromis s nizozemským stanoviskem za možný.

Rubriky