Naše druhé pětileté výročí (Ve znamení FB stránek)

Dnes si můžeme připomenout, že před pěti lety, počátkem dubna roku 2017, jsme zřídili facebookové stránky My a Ukrajina a skupinu téhož jména. Nejsem mediálním odborníkem, ale pokusím se přesto aspoň v hrubých rysech nastínit, jak jsme vnímali vývoj stránek i skupiny.

logoMyaUkrajinaVznik facebookových stránek navázal na spuštění webových stránek My a Ukrajina v lednu r. 2017. Sami jsme se o účelnosti jejich facebookového doplňku po nějakou dobu dohadovali a nebyli si úplně jisti, zda k tomuto kroku přistoupit. Nakonec rozhodl mailový návrh a naléhání jednoho z tehdy ještě nepočetných čtenářů našich stránek webových. Jednalo se o mladého člověka z Ukrajiny, který v té době pracoval v Ústí nad Labem. Nakonec jsme neodolali jeho argumentům a přistoupili k tomuto dalšímu pokusu. Začátek byl skromný. Dne 5. dubna večer mi administrátor napsal: „Ve skupině jsme dva. Ty a já.“

Facebookové stránky měly od počátku sloužit v prvé řadě k dalšímu rozšíření příspěvků ze stránek webových. Pamatuji si, že jako první přišel na řadu článek o smrti ruského básníka s ukrajinskými kořeny Jevgenije Jevtušenka. Je však samozřejmé, že další, zvolna přistupující členové skupiny měli volnou ruku při vkládání textů či obrázků. Naším i jejich prostřednictvím došlo tedy postupně jak na aktuální informace všeho druhu, tak na snímky ukrajinských historických i přírodních památek a mnohá další témata.

Počet členů skupiny průběžně a celkem pravidelně i soustavně narůstal. K našemu překvapení se do ní zapojilo vedle Čechů a řady Slováků také opravdu značné množství Ukrajinců. Jednalo se nejen o osoby žijící v českých zemích, ale také přímo v různých ukrajinských regionech, zdaleka ne pouze v Kyjevě.

Díky tomu se postupně zvyšovalo také množství i pestrost vkládaných materiálů. Nakonec jsme se proto v r. 2020 rozhodli pro založení ještě jedné facebookové skupiny, zaměřené vysloveně na vlastivědnou a cestovně-turistickou tematiku. Tato skupina (Cestujeme po Ukrajině) mohla být pro někoho jakousi přípravkou pro skupinu původní a větší. I ona se postupně rozrůstala a teprve ruská agrese proti Ukrajině tento trend zastavila. Na cestování není teď sice pomyšlení, ale jistě všichni věříme, že se situace změní k lepšímu a že se turisticko-cestovní skupina vrátí k plnohodnotnému životu.

Počtem členů však dominovala původní skupina, ke které se připojila mimo jiné řada lidí zvučných jmen. Na konci roku 2021, tedy před třemi měsíci, měla skupina už 2291 členů – za celý předchozí rok jich přibylo více než šest set, tedy měsíčně zhruba po padesáti. Zdálo se, že tento trend zůstane zachován i letos, ale události nabraly v souvislosti s růstem napětí v rusko-ukrajinských vztazích a náhlou ruskou agresí opravdu nečekanou razanci.

Tak se stalo, že zatímco letos v lednu přibylo jen 63 členů, v únoru se jich přihlásilo neuvěřitelných 1450, tedy více než dvojnásobek celoročního přírůstku z r. 2021. Také v březnu byl nárůst výrazný a činil 1080 nových členů. Nakonec přišel včera večer dárek. Den po pětiletém jubileu facebookové skupiny jsme překročili hranici pěti tisíc jejích členů. Vytvořili jsme tak společně nejen velkou proukrajinsky orientovanou rodinu, ale vlastně i jakési menší „proukrajinské městečko“.

Naši čtenáři (my sami ovšem také) byli primárně motivováni snahou o rozšíření poznatků o Ukrajině, za současné situace se však samozřejmě snaží tuto zemi a její obyvatele také maximálně podporovat. V největší míře je tato snaha samozřejmě zaměřena na ukrajinské občanky a děti, které v České republice musely hledat a našly útočiště. Snažíme se, aby naše facebooková skupina byla mimo jiné i místem, kde si lidé mohou vyměňovat názory, ale také užitečné a potřebné informace. A zdá se, že se nám to aspoň trochu daří.

Nepředpokládali jsme původně takovýto vývoj událostí ani tak výrazný nárůst počtu členů. Jsme si nyní plně vědomi toho, že ruku v ruce s tak podstatným zvětšením skupiny porostou nároky na kvalitu i zajímavost stránek. Musíme s tím počítat a snažíme se pracovat v této náročné době s plným vědomím této skutečnosti.

V posledních týdnech také prudce narostl počet vkládaných textů a obrázků, výrazně také přibylo slovních nebo grafických ohlasů na ně. Ještě vloni byl příspěvek s více než stovkou ohlasů vzácností, dnes se situace v důsledku zvýšení počtu členů skupiny podstatně změnila. Stále ještě ale zůstal nepřekonaný počet 324 ohlasů, který vzbudila happeningová akce našeho mladšího kolegy Adama.

Připomenu tuto zajímavou momentku z konce roku 2019. Souvisela s dnes už pozapomenutým příběhem ukrajinských námořníků, zajatých i s jejich loděmi Rusy v blízkosti Kerčského průlivu. Námořníci byli sice po roce vráceni i s loděmi na Ukrajinu, inventář lodí byl však důkladně vykraden. Adam proto nabídl „ruským přátelům“ svérázný dar (štětky na toaletu) jako „pomoc v nouzi“. Stalo se to před tehdy ještě hustě obydlenou ruskou ambasádou.

Dnes není pro nikoho z nás snadné sledovat a vyhodnocovat všechny dostupné informační zdroje, týkající se dění v Ukrajině. S potěšením je však možno konstatovat, že stránky nabízejí díky spolupráci desítek členů pestrý a mnohostranný materiál. Narostl samozřejmě také rozsah i razance diskuse. Ta je skoro vždy vedena korektně a věcně, byť hovoří k ruským okupantům ostřejším jazykem, než bývalo zvykem.

Vyskytl se přitom jen malý počet případů, kdy některý z členů skupiny vyvíjel aktivity, které byly v rozporu s posláním stránek. Opravdu jen nevelký počet lidí skupinu pro podobné spory opustil nebo byl v nutném případě vypoklonkován.

Klademe si dnes samozřejmě otázku, zda současný, tak výrazný projev zájmu o ukrajinskou tematiku bude mít dlouhodobý charakter: jistě to závisí na vývoji situace v Ukrajině v nejbližších týdnech a měsících. Je možné, že v budoucnu část členů skupinu opustí a přeorientuje svůj aktuální zájem na jinou problematiku. Podstatnější je však to, aby materiály publikované v naší facebookové skupině i přímo na webu sloužily také v budoucnosti k rozšiřování znalostí o nyní tak těžce zkoušené Ukrajině. V tomto směru chceme a budeme působit i nadále.

(boz)

Rubriky