Rozhovor s Ivanem Tvardovským se ukrajinské problematiky netýká

Rozhovor s ruským režisérem Ivanem Tvardovským z počátku července t. r. se ukrajinské problematiky netýká – Květa Kolářová se na ni zřejmě neptala. Některé umělcovy názory ještě ne třicetiletého umělce nás mohou zajímat. Např.: „realita v Rusku prostě není ani skvělá, ani pozitivní, ani inspirativní /…/ vzhledem k tomu, jak se dnes u nás doma cítím, jsem filmu jásavé zakončení prostě dát nemohl /…/ přijde mi, že nás to dnes nějak podivně táhne k tomu nejhoršímu ze sovětských časů – k elitářství, netoleranci, omezenosti /…/ trochu jsem se tuhle vyděsil, když jsem se bavil se studenty režisérské fakulty, kterým je tak dvacet jednadvacet. Do jednoho slepě věří tomu, co jim prezentuje ruská moc. Moji vrstevníci jsou z chování oficiálních struktur unavení, ale mladší generace to dotáhla ještě dál – je unavená tak moc, že už ani nemá energii zjišťovat, jestli to, co jí někdo seshora tvrdí, má co do činění s realitou.“ Rozhovor tedy, jak je vidět, přece jen má co do činění i s Ukrajinou… /Právo 14. 7. 2016, příloha Salon, strana S 5/