Volontéři „po-ukrajinsky“

Iryna Karpa (red.): Volontery (Mobilizacija dobra. Zbirka)

Jazykovědci by nám jistě vysvětlili, nakolik bylo slovo „volonter“ v ukrajinštině běžné do jara roku 2014. Rusko-ukrajinská válka mu dala nový smysl a mnohonásobně rozšířila intenzitu jeho používání.

Antologie textů mladých ukrajinských autorů byla dána do tisku v březnu 2015, rok po počátku vládnutí nové, „majdanem posvěcené“ mocenské garnitury v Kyjevě a zároveň rok po zahájení putinovské hry, která vedla k ruské okupaci Krymu. Právě během tohoto roku se fenomén ukrajinského volontérství výrazně rozšířil a stal se součástí každodenního života. Tam, kde nestačily síly nebo vůle ukrajinského státu a jeho institucí, nastoupili dobrovolníci.

Dnes lze říci, že jejich snaha zajistit lepší zásobování armády, pomoci s péčí o raněné a zapojit se do řady dalších aktivit byla nesmírně důležitá a nenahraditelná. Spontánně vzniklé dobrovolnické hnutí pomohlo překonat nejsložitější období, kdy část obyvatel jihovýchodu Ukrajiny za aktivní podpory Ruska nejvýrazněji ohrozila suverenitu a územní soudržnost jednoho z největších evropských států.

Knížka se otevírá emotivním úvodem Iryny Karpy. Je zajímavé, že ve spontánně vzniklém autorském kolektivu výrazně převažují ženy (sedm z deseti). Ženy, zjevně mladé, jsou zároveň hlavními hrdinkami tohoto mnohotvárného díla, ačkoli volontérství se jistě neobejde ani bez mužského komponentu. Žánrově nejde v pravém slova smyslu o povídky, ale spíše o jakési reportážní výpovědi nepostrádající v některých případech autobiografické prvky. Z této charakteristiky se vymyká jen deset „volnoveršových“ básní Serhije Žadana, autora u nás ze zmíněné desítky nejznámějšího.

Ladění knížky je samozřejmě výrazně proukrajinské, do jisté míry tedy zcela vědomě agitační. Autoři samozřejmě nezastírají složitost situace v Donbasu, i když v jejich popisech dominují spíše tamní osoby neseparatistického zaměření, ať se jedná o uprchlíky nebo zastánce ukrajinské příslušnosti regionu. Samozřejmě se po přečtení knížky nelze ubránit otázce, zda podobné volontérské hnutí existuje na druhé straně fronty, jaký má v tom případě charakter a v čem je podobné či odlišné od ukrajinského. Na tuto otázku bychom však museli hledat odpověď jinde.

Zajímat by nás mohlo i to, jaký byl druhý rok existence ukrajinského volontérství, které podtitul knihy označuje za mobilizaci dobrého. Únava z války, na jejíž rychlé a pro Ukrajinu přijatelné ukončení neexistuje žádný recept, nepochybně roste, což má vliv na rozsah aktivit, o kterých knížka vypráví. Normálním stavem by se měl stát mír, jak o tom vypovídá i montáž na obálce: na siluetě vojenské přilby se usadil malý, pestrobarevný ptáček.


Karpa, I. (red.) (2015)Volontery (Mobilizacija dobra. Zbirka), Charkiv, Klub simejnoho dozvillja. Stran 253 (3).

(boz)