Čtvrtý ročník překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny

V loňském roce se konal již čtvrtý ročník překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny. Dne 10. prosince 2020 byly vyhlášeny výsledky. Vzhledem ke stávající „koronavirové“ situaci se neuskutečnilo tradiční předávání cen v budově Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, ale organizátoři zvolili on-line setkání.

Rozhodování o vítězích nebylo tentokrát vůbec snadné. Čtyřčlenná komise (Hana Linhartová /Obec překladatelů/, Radana Merzová /Palackého univerzita, Olomouc/, Monika Ševečková /Masarykova univerzita, Brno/ a Tereza Chlaňová /Univerzita Karlova, Praha; Česká asociace ukrajinistů/) dlouho ladila konečné výsledky. Zvažovala, zda udělit všechny ceny, nebo naopak zvolit přísnější hodnocení.

Ve čtvrtém ročníku mohli překladatelé soutěžit ve dvou kategoriích – v kategorii prózy a v kategorii dětské literatury. Próza dominovala jako soutěžní text i v předchozích ročnících, připomeňme, že doposud účastníci překládali prozaické texty Iryny Cilyk, Vasyla Barky (1. ročník), Artema Čecha (2. ročník), Vladimira Rafejenka a Táni Maljarčuk (3. ročník).

V předešlém ročníku (2019) se organizátoři rozhodli soutěž zpestřit a účastníci tak měli možnost vyzkoušet si svou kreativitu i při překladu poezie Vasyla Stuse a Jurije Izdryka. Nutno však podotknout, že poezie spíše odradila – v této kategorii se zúčastnili pouhé dvě odvážné překladatelky. I z toho důvodu jsme se v letošním ročníku rozhodli pro určité „odlehčení“ a zvolili jsme vedle prózy navíc žánr dětské literatury.

Kalytko-ZemljaV kategorii prózy byl vybrán úryvek z povídky současné ukrajinské básnířky, prozaičky a překladatelky Kateryny Kalytko Володарка зміїв z oceňované sbírky Земля загублених, або маленькі страшні казки (Země ztracených neboli krátké strašidelné pohádky).

V kategorii dětské literatury byla zvolena pro překlad kapitola Як народився лісей z knihy známého, a troufneme si tvrdit, dnes již klasického autora Vsevoloda Nestajka Дивовижні пригоди в лісовій школі (Podivuhodné příhody v lesní škole).

Letošní účast byla poměrně velká: celkem se do soutěže přihlásili 22 účastníci – překladů se však sešlo 24, neboť dva překladatelé zkusili štěstí v obou kategoriích. Některá jména soutěžících znala hodnotící komise již z předchozích ročníků (jedno se objevilo opět i mezi vítězi), celá řada jich však pro nás byla neznámá. Stejně jako v přechozích letech se také tentokrát zúčastnili soutěže jak Češi, tak i Ukrajinci, a to doslova z různých koutů České republiky.

Jak již bylo řečeno výše, letošní rozhodování o vítězích bylo nesmírně obtížné. Komise se nakonec rozhodla, že pomyslnou laťku nastaví poměrně vysoko, aby se udržela odpovídající úroveň kvality vítězných překladů. Proto nakonec přistoupila k tomu, že nebudou uděleny všechny ceny.

Jedinou letošní udělenou cenu v kategorii „překlad prózy“, a to druhou, získala Veronika Cenková. Čtvrté místo obsadili rovným dílem tandem Jana a Pavel Macurovi a Dobroslava Čepcová. Na pátém místě se umístil Viktor Klochko.

V kategorii „dětská literatura“ se komise rozhodla neudělit první cenu. Druhé místo si odnesla Zuzana Vaňková, třetí místo pak vítězka minulého ročníku (v kategorii prózy) Eva Reutová. Čtvrté místo obsadila Libuše Hronková a páté místo si rozdělila Adéla Mikešová se Štěpánem Chládkem. Všem vítězům gratulujeme! Vítězné texty z obou kategorií budou do konce tohoto roku časopisecky publikovány.

Nestajko-Dyvovyžni   Překlad prózy

  1. cena: neudělena

  2. cena: Veronika Cenková

  3. cena: neudělena

   Překlad dětské literatury:

  1. cena: neudělena

  2. cena: Zuzana Vaňková

  3. cena: Eva Reutová

Soutěž společně organizují: Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů, Ukrajinský institut knihy, Ústav východoevropských studií FF UK а Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Letošní ročník se uskutečnil s finanční podporou Prague Education Center.

(tch)

Rubriky