Koncert Národního symfonického orchestru Ukrajiny na rozhlasové stanici Vltava

Hudební galerii, raně odpolednímu pořadu rozhlasové stanice Vltava, dominoval 9. 12. po 90 minut záznam koncertu Národního symfonického orchestru Ukrajiny z 15. června. Orchestr, který za dva roky oslaví sto let existence, řídil Kyrylo Karabyc. Tento dirigent, jemuž bude zanedlouho čtyřicet, proslul mimochodem svým výrokem: „Ukrajince z nás dělá kultura, nikoli politika“. Tentokrát řídil skladby ukrajinského rodáka Maksyma Berezovského, Gustava Mahlera a Johannesa Brahmse.

Cyklus vzpomínek malíře Jiřího Sopka

V cyklu Osudy připravovaném rozhlasovou stanicí Vltava začal 5. 12. cyklus vzpomínek malíře Jiřího Sopka. V první části Sopko mluvil o pobytu svých rodičů v Podkarpatské Rusi, kde on sám se na počátku r. 1942 narodil – rodina opustila toto území až po příchodu Rudé armády. Na téže stanice odpověděl v pořadu Mozaika historik Jan Rychlík na otázky T. Piláta týkající se knihy manželů Rychlíkových o meziválečném Podkarpatsku.

Dvě básně Andrije Bondara

Rozhlasová stanice Vltava uvedla 6. 8. v nočním pořadu Svět poezie dvě básně Andrije Bondara (Ukažte, že na to máte a Džovin) v překladu Jiřího Červenky a interpretaci Ivana Řezáče. V úvodu byl zdůrazněn nesoulad mezi početností ukrajinské skupiny a minimální znalostí Ukrajiny i ukrajinské literatury v Česku.