Ukrajinští vojáci v Praze a na českém území v květnu 1945 (2)

Naposledy jsme tu psali o zastoupení Ukrajinců ve dvou vojenských formacích, které se pohybovaly koncem druhé světové války územím Čech. V Ruské osvobozenecké armádě byli Ukrajinci zastoupeni dost výrazně a zjevně také oni zasáhli do pražského dění po 5. květnu 1945, v posledních dnech tohoto ničivého konfliktu.

Před 50 lety (XL). Protest mladých tvůrců z Dnipropetrovska

Druhý kolektivně pojatý protestní dopis, který charakterizuje ukrajinský rok 1968, vznikl o něco později než protest kyjevský. Už svým názvem je spjat s jedním z největších měst Ukrajiny, Dnipropetrovskem, dnes zvaným prostě Dnipro. Připomínka komunisty Petrovského ze jména města zmizela v rámci dekomunizace.

Před 50 lety (VII): Ukrajinský leden ´68 a hledání Chrámu

Kdo ví, kolik lidí si letos v lednu uvědomilo, že nás dělí půlstoletí od počátku nezapomenutelného roku osmašedesát. Kdo ten rok zažil, pamatuje si a nezapomene. Nejvýraznější vzpomínky sice vyvolávají události, které se valily od března přes srpen až po konec roku, vše ale začalo právě v lednu roku 1968.