Co může překvapit o nedělním dopoledni v malé povltavské obci

Příhoda, o které budu krátce vyprávět, se udála předevčírem při nenáročném výletu, který směřoval do kraje jižně od Prahy. Je to jednoduché. V neděli po ránu se vyjede do Měchenic nad Vltavou, které jsou jakýmsi „předměstím“ známější Davle. Poté se vydáte poměrně strmým stoupáním z vltavského údolí nahoru. Vítaný únik z města začíná.

Jeden z velkých dnů Kyjeva a Ukrajiny – 15. prosinec 2018

Tento den očekávali s napětím nejen pravoslavní nebo věřící jiných konfesí. Prožívali ho asi všichni, kdo mají vztah k Ukrajině, bojí se o ni, ale zároveň doufají v její šťastnější a radostnější budoucnost. A sobota, zvolená pro sjednocovací sněm ukrajinských pravoslavných, potvrdila naděje aktivních účastníků i sympatizujících diváků.

Kyjevský pravoslavný metropolita na koncilu v Kostnici

Kostnický koncil si většina Čechů spojuje jen s postavou Mistra Jana Husa, případně s osobou Jeronýma Pražského, který ho následoval do plamenů o necelý rok později. Koncil však trval déle – od podzimu 1414 do konce dubna 1418 – a řešil širší spektrum problémů než jen případ českého „kacíře“. Jednu jeho pozdní epizodu lze označit dokonce za ukrajinskou.

Dvojité ukrajinské vánoce

Letos poprvé byly v ukrajinském státě právně srovnány oba tradiční termíny slavení vánoc. Na stejnou úroveň byl postaven termín slavení Kristova narození podle gregoriánského kalendáře (25. 12.) i o třináct dní později podle staršího kalendáře juliánského. Přitom někdejší sovětský kalendář vánoce vůbec nebral na vědomí.