Zapomenutý Masarykův student a čechofil Ivan Bryk

V rámci letošního vzpomínání na události, které kdysi formovaly česko-ukrajinské vztahy, hraje nemalou roli rok 1947. Pro Ukrajinu byl asi krutější a osudovější než pro české země. Osvobozenecké úsilí v západní části země ztrácelo stále více naději na úspěch a tuto skutečnost si uvědomovali i tehdejší ukrajinští exulanti.

Trochu osvěty o Ukrajině na sídlišti Černý Most

Každý, kdo se vážněji zabývá problémy života určité země, by jistě rád předal získané znalosti dál, a hledá tedy zákonitě a skoro stále zpětnou vazbu. S šířením znalostí o Ukrajině to není jiné a přitom to není nijak snadný úkol. Většinou narazíme na olbřímí balík předsudků, se kterými hodnotí Ukrajinu i Ukrajince nemalá část Čechů.