Z listáře Františka Řehoře (14)

Odkaz Františka Řehoře, k jehož činnosti se od loňského podzimu opakovaně vracíme, je spojen nejen s bohatou etnografickou sbírkou, kterou vytvořil koncem 19. století pro české zájemce. Druhou, neméně důležitou a bohatě vypovídající součástí jeho odkazu jsou početné příspěvky na stránkách českých časopisů a novin. Neméně důležité však byly a zůstávají jeho příspěvky na stránkách Ottova slovníku naučného.

Státní cena za vědecké a technické práce i pro Encyklopedii dějin Ukrajiny

Píšeme zde o historii a historických publikacích poměrně často a tento trend ještě posílíme. Nejsem politolog ani ekonom, a proto musím upřednostnit svou hlavní odbornou kvalifikaci, což ostatně odpovídá ohlášenému profilu stránek. Snad budou napříště psát o současných reáliích jiní autoři.

Velká ukrajinská encyklopedie na startovní čáře

Kdysi byla v životě každé národní kultury prvořadou, velmi prestižní záležitostí schopnost vytvořit národní encyklopedii, tedy svod nejdůležitějších informací ze všech oborů vědění v mnohosvazkovém díle a v domácím jazyce. Dnes, v době wikipedie, je situace v mnohém odlišná, tištěné encyklopedie však nadále vycházejí a vycházet budou.