Svědectví Osipa Mandelštama o Kyjevě

Osip Mandelštam patří mezi ruské básníky, o kterých se mluví často a mnoho. Jeho životní vazby na Ukrajinu (včetně Krymu) nebyly zatím podrobeny důkladnému rozboru. Knížka A. Pučkova je pokusem o obsáhlý komentář k dvěma krátkým novinovým článkům, které Mandelštam otiskl v roce 1926 a které Pučkov znova přetiskuje.