Státní cena za vědecké a technické práce i pro Encyklopedii dějin Ukrajiny

Píšeme zde o historii a historických publikacích poměrně často a tento trend ještě posílíme. Nejsem politolog ani ekonom, a proto musím upřednostnit svou hlavní odbornou kvalifikaci, což ostatně odpovídá ohlášenému profilu stránek. Snad budou napříště psát o současných reáliích jiní autoři.

Letošní laureáti státní ceny Ukrajiny

Státní či národní ceny za významná umělecká díla jsou udělovány v mnoha zemích a vyznačují se rozdílnou mírou prestižnosti. Snad se dá říci, že Ukrajina patří mezi státy, kde si toto vyznamenání udrželo určitý zvuk i lesk. Dnes už má cena, pojmenovaná v době svého vzniku po Tarasu Ševčenkovi, tradici delší než šedesát let.

V Ukrajině zřízena státní cena za nejlepší historickou práci

Dnešní Ukrajina potřebuje kvalitní práci historiků, zejména co se týče zkoumání vlastních národních dějin. Proto chce v budoucnu oceňovat výsledky jejich snažení. Prostředkem se má stát každoročně udělovaná státní cena za nejlepší vědeckou a populárně-vědeckou práci z oboru dějin Ukrajiny.