Jak se zkoumá (historická) paměť?

Mnoho z nás považuje historii za disciplínu sice humanitní, ale přesto velmi tvrdou a exaktní. Data jsou přece data – Kolumbus objevil Ameriku roku 1492 a dál není potřeba o ničem diskutovat. Zkuste si ale sami na sobě malý myšlenkový experiment a pokuste se popsat jakoukoli proběhlou událost (klidně banální, třeba svou včerejší večeři). Vsadím se, že byste ji nepopsali na vlas stejně jako jiný člen vaší domácnosti.

O holodomoru v českém Senátu

Českým Ukrajincům se občas stane, že musí vyslechnout z české strany nechápavý dotaz typu „Co máte pořád s tou ukrajinštinou?“ Snadno by ale mohlo přijít na pořad dne obdobný dotaz, týkající se nikoli oblasti jazyka, ale historie: „Co máte pořád s tím hladomorem?“ Zatím jsem žádný podobný dotaz nezaregistroval, ale kdo ví?

Praha opět místem setkání ukrajinistů

Druhý ročník Mezinárodní konference ukrajinistů v Praze hostily ve dnech 10. až 11. listopadu 2018 prostory pražské Filozofické fakulty UK. Akce byla věnována stoletému výročí zahájení činnosti diplomatické mise Ukrajinské lidové republiky v Praze a přednesené příspěvky se týkaly hlavně česko-ukrajinských vztahů.

Hrst úvah od Sázavy o ukrajinské medievistice

V prvních třech dnech září se v prostorách někdejšího sázavského kláštera konal už třináctý seminář mladých českých medievistů, tedy začínajících i zkušenějších badatelů o středověkých dějinách a několika jejich učitelů. Akci organizačně zajistilo, a to tradičně na jedničku, pražské Centrum medievistických studií.

Státní cena za vědecké a technické práce i pro Encyklopedii dějin Ukrajiny

Píšeme zde o historii a historických publikacích poměrně často a tento trend ještě posílíme. Nejsem politolog ani ekonom, a proto musím upřednostnit svou hlavní odbornou kvalifikaci, což ostatně odpovídá ohlášenému profilu stránek. Snad budou napříště psát o současných reáliích jiní autoři.

První český historik, který pochopil Ukrajinu: Jaroslav Bidlo

Kniha spojující vydání pamětí a vzájemné korespondence Jaroslava Bidla a Milady Paulové se sotva může stát horečně vyhledávanou či rozšířenou četbou. Práce spojená s přípravou takové knihy je přitom značně náročná, ale vyplatí se. Čtenáři-historikové na prameny tohoto druhu čekají, aby se pokusili lépe chápat okolnosti své práce.

V Ukrajině zřízena státní cena za nejlepší historickou práci

Dnešní Ukrajina potřebuje kvalitní práci historiků, zejména co se týče zkoumání vlastních národních dějin. Proto chce v budoucnu oceňovat výsledky jejich snažení. Prostředkem se má stát každoročně udělovaná státní cena za nejlepší vědeckou a populárně-vědeckou práci z oboru dějin Ukrajiny.