Před 50 lety (XXXIX). Kyjevský „protest sto třiceti devíti“

V loňském roce jsme nestačili upozornit na vše podstatné, co se na území Ukrajiny v roce 1968 stalo a co bylo tak či onak spjato s děním v tehdejším Československu. Vracím se proto v tomto a příštím pokračování do roku jedinečného Pražského jara a upozorním na dva tehdy vzniklé, kolektivně podepsané protestní dopisy.

Pochmurná Malanka v Kyjevě a Lvově v r. 1972

Vánoční a novoroční svátky připadají ve východním křesťanském ritu na počátek ledna: Śtědrý den se slaví 6. 1., po týdnu pak Silvestr (pod jménem Malanka nebo Melanka). Sovětský režim přenesl pracovní volno z Vánoc na první den v roce a vnímal tradiční oslavy kriticky, zvláště v případě koledování v ulicích měst. Ukrajinská opozice naopak pečovala o udržení této tradice a nezpronevěřila se tomu ani na přelomu let 1971 a 1972.

Čtyřicet let Charty 77 a Ukrajinské helsinské skupiny

Příchod nového roku byl letos spojen s počátkem výrazně pojatých oslav 40. výročí vzniku Charty 77 i se vzpomínkami na střet tohoto občanského sdružení s československým režimem. V případě Ukrajiny je na místě vzpomínka na analogické výročí „tamní Chartu“ – Ukrajinské helsinské skupiny (UHS).