Ivan Puljuj – ukrajinský fyzik v česko-německé Praze

Velká část historických článků na těchto stránkách se obírá střídavě událostmi z let 1918 a 1968. Nechceme sice být zajatci těchto dvou výrazných jubileí, upozornění na zdánlivě zcela vzdálené osobnosti a děje však mnohdy evokuje současnou ukrajinskou situaci i rozdíly, které ji charakterizují ve srovnání s časově vzdálenými obdobími…

„Ukrajina jako kulturní a historický narativ (jazyk, dějiny, literatura)“. Mezinárodní konference v Praze 24.–26. 11. 2017

Potřeba uspořádat větší ukrajinistickou konferenci v Praze byla pociťována už dávno a v posledních několika letech se ještě více zvýraznila. Zahraniční ukrajinisté jsou často těmi prvními, kdo utváří povědomí o Ukrajině a způsob nazírání na ni. Pokud takoví odborníci chybí, nutně to má negativní důsledky pro image a pro pochopení Ukrajiny v zahraničí.

Vzývání Ševčenka a Masaryka – a co dál?

„Vzájemná úcta a pocit důstojnosti spojují dva slovanské národy. Češi vždy cítili vzájemnost (sounáležitost) s Ukrajinci, protože po tisíce let /!/ vztahů mezi námi nebyly násilné střety nebo konflikty,“ píše autorka a redaktorka v úvodu knížky, kterým by nepochybně ráda tuto vizi prohloubila.